Vård i annans hem

Bra dialog – bättre arbetsmiljö

1 – Hur pratar vi med varandra?

En av de viktigaste förutsättningarna för en bra arbetsmiljö är att vi kan kommunicera med varandra. I den här övningen reflekterar ni över era samtal i arbetsgruppen. Hur brukar ni prata med varandra? Vad kan bli bättre?

När övningen är avslutad har ni kommit fram till ett samtalskontrakt med gemensamma spelregler för samtal i arbetsgruppen. Det kommer ni att ha stor nytta av längre fram i övningarna. Ni har också fått tillfälle att själva reflektera över er egen roll. Övningen utgår från era möten i arbetsgruppen, men samtalskontraktet gäller såklart alla samtal ni har på jobbet.

Rekommendation: Det är bra att börja med att göra den här övningen eftersom den kan underlätta dialogen i arbetgruppen under de andra övningarna. Därefter kan de andra övningarna göras i den ordningsföljd ni själva tycker passar bäst.