Vård i annans hem

Bra dialog – bättre arbetsmiljö

Summering och uppföljning

När ni gjort alla övningar eller de ni valt att göra kan det vara givande att följa upp vad ni kommit fram till.

Därför ingår det en summeringsduk i materialet som sammanfattar och åskådliggör vad ni kommit överens om i de olika huvudövningarna och underlättar att enkelt kunna följa upp hur det fortsatta arbetet går.

Om arbetsplatsträffarna genomförs i två eller fler grupper behöver ni beställa extra summeringsduk samt summering och uppföljningsduk.

Film

Se en film om övningen ”Summering och uppföljning”: