Vård i annans hem

Bra dialog – bättre arbetsmiljö

6 – Situationer i vardagen

Den här övningen syftar till att ge er utrymme att prata om olika situationer som kan uppstå i arbetet kring en brukare.

Vi kan alla behöva dela våra erfarenheter av hur vi hanterar olika situationer på jobbet. I den här övningen får ni ett tillfälle att prata om en mängd olika situationer som kan uppstå i ert arbete. Situationerna bygger på berättelser från era kollegor runtom i landet. När övningen är avslutad har ni pratat om hur ni hanterar olika situationer, satt er in i andra rollers arbete samt föreslagit förbättringar för er arbetsmiljö och arbetet med riskbedömningar.

Rekommendation: Det är bra att börja med att göra övningen ”Hur pratar vi med varandra?”, eftersom den kan underlätta dialogen i arbetgruppen under de andra övningarna. Därefter kan de andra övningarna göras i den ordningsföljd ni själva tycker passar bäst.

Verktyg övning 6 – situationer i vardagen

Kort – situationer i vardagen
Duk – situationer i vardagen

Övning 6 – Fördjupningsmaterial

Situationer på djupet – samtalsledare
Dilemman och konfliktsituationer, visning – samtalsledare
Dilemman och konfliktsituationer – samtalsledare

Film

Se en film om övningen ”Situationer i vardagen”: