Vård i annans hem

Bra dialog – bättre arbetsmiljö

Från verklighet till verktyg

Vård i annans hem har arbetats fram av AFA Försäkring på uppdrag av de fackliga organisationerna och Sveriges kommuner och Regioner i samverkan. Suntarbetsliv har idag övertagit verktyget och tillhandahåller det kostnadsfritt till verksamheter inom kommuner, regioner och kommunala företag.

Bakgrund

Att ge vård och omsorg till människor i deras hem innebär att dagligen arbeta i många olika miljöer. AFA Försäkrings statistik visar att personal inom hemtjänst, personlig assistans, och hemsjukvård löper hög risk att drabbas av arbetsrelaterade skador och sjukdomar.

Det är anledningen till att AFA Försäkring fick i uppdrag av Sveriges Kommuner och Regioner samt de fackliga organisationerna i samverkan att genomföra det projekt som resulterade i verktyget Vård i annans hem. Verktyget ska fungera som ett stöd i dialogen om hur man uppnår en bättre arbetssituation samt stimulera till åtgärder och handling. Syftet är att förbättra det förebyggande arbetsmiljöarbetet och därmed minska antalet arbetsskador och sjukdomar.

Användarvänligt och verklighetsförankrat

Sex organisationer har deltagit aktivt i arbetet med Vård i annans hem. De har bidragit med sina erfarenheter och synpunkter och haft stora möjligheter att påverka materialets innehåll, för att göra det relevant och användarvänligt. De har under projektets gång även byggt upp, förankrat och drivit lokala projekt som varit kopplade till utvecklingen av materialet. Varje organisation har representerats av deltagare från olika yrkesgrupper som motsvarar ett tvärsnitt av verksamheten, exempelvis medarbetare från hemtjänst, personlig assistans och biståndshandläggning samt linjechefer och fackliga representanter.

Tillsammans har de olika perspektiven bidragit till en helhetsbild som gjort verktyget användbart på många olika organisatoriska nivåer.

Tack till de organisationer som medverkat i projektet!

  • Arvika kommun
  • Askim-Frölunda-Högsbo stadsdelsförvaltning (Göteborgs stad)
  • Munkfors kommun
  • Mölndals stad
  • Skärholmens stadsdelsförvaltning (Stockholms stad)
  • Älvsjö stadsdelsförvaltning (Stockholms stad)