Vård i annans hem

Bra dialog – bättre arbetsmiljö

4 – Roller runt brukaren

Den här övningen syftar till att skapa förståelse för alla yrkesroller runt en brukare och hur den kunskapen kan underlätta samarbete.

När vi förstår andras uppdrag och vilka utmaningar de ställs inför på jobbet, blir det lättare för oss att förstå vår egen roll. Det kan också göra det lättare att samarbeta med andra för att skapa en bättre miljö för oss och brukarna. När övningen är avslutad har ni pratat om flera av de yrkesroller som finns runt en brukare. Ni har även diskuterat om ni kan utveckla samarbetet över gränserna och fått möjlighet att skryta om vad ni faktiskt åstadkommer.

Rekommendation: Det är bra att börja med att göra övningen ”Hur pratar vi med varandra?”, eftersom den kan underlätta dialogen i arbetgruppen under de andra övningarna. Därefter kan de andra övningarna göras i den ordningsföljd ni själva tycker passar bäst.

Verktyg övning 4 – Roller kring brukaren

Kort
Klisterlappar Roller
Arbetsblad

Övning 4 – Fördjupningsmaterial

Vad säger brukarna om oss – samtalsledare
Reflektion om roll och arbetsuppgifter – samtalsledare
Individuell reflektion om roll och arbetsuppgifter – deltagare
Gemensam reflektion om roll och arbetsuppgifter – deltagare

Film

Se en film om övningen ”Roller runt brukaren”: