Om Suntarbetsliv

Tillsammans för friska arbetsplatser! Suntarbetsliv är en ideell förening som drivs gemensamt av de fackliga organisationerna och arbetsgivarorganisationerna SKR och Sobona.

Vårt uppdrag är att samla in kunskaper om förebyggande, hälsofrämjande och rehabiliterande insatser inom arbetsmiljöområdet och att göra denna kunskap tillgänglig och användbar på arbetsplatserna inom kommuner, regioner och kommunala företag.

Här finns stöd i form av kunskaper, verktyg och metoder för ett väl fungerande arbetsmiljöarbete, baserat på forskning, beprövad erfarenhet och gällande regelverk på arbetsmiljöområdet. Suntarbetslivs utbud bidrar till att främja ett väl fungerande arbetsmiljöarbete i samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Suntarbetsliv grundades 2012. Verksamheten leds av styrelsen, som består av representanter från de fackliga organisationerna och arbetsgivarorganisationerna SKR och Sobona. Parterna finns även representerade i en partsgrupp som bereder ärenden till styrelsen och är delaktiga i utvecklingen av Suntarbetslivs utbud. Den dagliga verksamheten drivs av Suntarbetslivs kansli med drygt 30 medarbetare som till exempel verksamhetsutvecklare, digitala projektledare och kommunikatörer.

Tillsammans gör vi jobbet bättre!