Vård i annans hem

Bra dialog – bättre arbetsmiljö

Bättre arbetsmiljö i någon annans hem

Du och dina kollegor som arbetar hemma hos andra människor vet själva bäst hur er arbetsmiljö kan bli bättre. Vård i annans hem hjälper er att prata om hur ni har det, och skulle vilja ha det, för att förbättra både er och era brukares vardag.

Snabbare beslutsvägar och ökat engagemang

De som har använt Vård i annans hem berättar om mer strukturerade arbetsplatser och ökad dialog med en förkortad väg från förslag till beslut. Engagerade medarbetare är en väg till en trygg och trivsam arbetsmiljö!

Lätt att sätta igång

Vård i annans hem består av sex samtalsövningar som levandegör frågeställningar och situationer du och dina arbetskamrater ofta ställs inför. Samtalsledaren får instruktioner och tips som gör det lätt att sätta igång och leda gruppen genom alla delar. Ni väljer själva att genomföra ett urval eller alla övningar, som tillsammans ger er möjlighet att skapa en god arbetsmiljö på era arbetsplatser.

Ladda ner eller beställ! Verktyget är kostnadsfritt för dig som jobbar inom kommun, region samt kommunalt företag.