Vård i annans hem

Bra dialog – bättre arbetsmiljö

3 – Genom åren

I den här övningen får ni en möjlighet att förstå hur det har varit tidigare, men också att prata om hur ni vill ha det framåt.

Genom att se tillbaka på vår historia kan vi bättre förstå vår nutid och prata om framtiden. Att beskriva den framtid ni ser framför er är övningens huvudsakliga syfte. När övningen är avslutad har ni fått en historisk tillbakablick, pratat om hur det ser ut i dag, tagit fram en presentation om er framtid och kommit fram till hur ni kan möta den på bästa sätt.

Rekommendation: Det är bra att börja med att göra övningen ”Hur pratar vi med varandra?”, eftersom den kan underlätta dialogen i arbetgruppen under de andra övningarna. Därefter kan de andra övningarna göras i den ordningsföljd ni själva tycker passar bäst.

Verktyg övning 3 – Genom åren

Kort – genom åren
Kort – framtid
Duk – genom åren
Film – Historisk tillbakablick

Övning 3 – fördjupningsmaterial

Om vi var ett företag – samtalsledare
Om vi var ett företag – deltagare
Och sen då? – samtalsledare
Och sen då? – deltagare
Brukarens och vår framtid – samtalsledare
Brukarens och vår framtid – deltagare

Film

Se en film om övningen ”Genom åren”: