Tillsammans för friska arbetsplatser

Här får du inspiration och verktyg

Aktuellt från Suntarbetsliv

Återhämtning - på semestern och på jobbet

Det säger forskningen och så arbetar andra på sina arbetsplatser

Arbetsmiljö handlar om hur vi har det på jobbet

För arbetsmiljöarbete i samverkan

Digitala verktyg, utbildningar och dialogstartare. Vi utvecklar stöd för ert arbetsmiljöarbete. Arbetsgivare och fackförbund står bakom, såklart.

Tillsammans för friska arbetsplatser

Suntarbetsliv arbetar för friska arbetsplatser i kommuner, regioner och kommunala företag. Vi drivs gemensamt av de fackliga organisationerna och arbetsgivarorganisationerna SKR och Sobona.