Tillsammans för friska arbetsplatser

Här får du inspiration och verktyg

Aktuellt från Suntarbetsliv

Så får ni rull på arbetsmiljöarbetet!

Här finns tips, råd och artiklar om hur andra gör

Arbetsmiljö handlar om hur vi har det på jobbet

För arbetsmiljöarbete i samverkan

Digitala verktyg, utbildningar och dialogstartare. Vi utvecklar stöd för ert arbetsmiljöarbete. Arbetsgivare och fackförbund står bakom, såklart.

Tillsammans för friska arbetsplatser

Suntarbetsliv arbetar för friska arbetsplatser i kommuner, regioner och kommunala företag. Vi drivs gemensamt av de fackliga organisationerna och arbetsgivarorganisationerna SKR och Sobona.