Tillsammans för friska arbetsplatser

Vi har stödet för att skapa en god arbetsmiljö – där chefer och medarbetare trivs och kan göra ett bra jobb

Aktuellt från Suntarbetsliv

Studio Friskfaktor - se startkonferensen här!

Få inspiration att stärka friskfaktorer på er arbetsplats.

Arbetsmiljö handlar om hur vi har det på jobbet

För arbetsmiljöarbete i samverkan

Digitala verktyg, utbildningar och dialogstartare. Vi utvecklar stöd för ert arbetsmiljöarbete. Arbetsgivare och fackförbund står bakom, såklart.

Tillsammans för friska arbetsplatser

Suntarbetsliv arbetar för friska arbetsplatser i kommuner, regioner och kommunala företag. Vi drivs gemensamt av de fackliga organisationerna och arbetsgivarorganisationerna SKR och Sobona.