Vård i annans hem

Bra dialog – bättre arbetsmiljö

Så använder ni Vård i annans hem

Vård i annans hem består av sex samtalsövningar som tillsammans ger er goda förutsättningar för en bättre arbetsmiljö.

Börja gärna med den första övningen som handlar om dialogen i arbetsgruppen. Därefter väljer ni själva att göra alla övningar eller bara de ni önskar, i den ordning som passar er. Varje deltagare har sin egen arbetsbok att skriva ner slutsatser och lärdomar i. I materialet ingår även en handbok som hjälper samtalsledaren att leda och tydliggöra syftet med övningarna och berätta hur resultaten ska användas.

Konkret stöd i det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM)

SAM-hjulet_RGB_150dpiVerktyget kan användas som en del i ert systematiska arbetsmiljöarbete. De sex övningarna ger stöd i att undersöka arbetsmiljön, göra riskbedömningar och skapa handlingsplaner att arbeta vidare med. Använd gärna materialet tillsammans med de rutiner ni har i er egen verksamhet.

Det kompletterande materialet består av övningar för att arbeta vidare med det ni vill stärka eller förbättra. Här finns också underlag för att arbeta med riskbedömningar och introduktion av nyanställda.

Tidsåtgång

Varje övning tar cirka en till två timmar att genomföra och kan genomföras på en arbetsplatsträff. Anpassa övningarna efter era behov och förutsättningar.