Vård i annans hem

Bra dialog – bättre arbetsmiljö

2 – Vår arbetsmiljö

Den här övningen går ut på att ta reda på vilka frågor ni vill arbeta med i er arbetsmiljö.

Arbetsmiljö kan definieras på många sätt. Men det är inte definitionen av ordet som är viktig i den här övningen. Det viktiga är vad ni kan göra för att förbättra det som ni själva ser som er arbetsmiljö. När övningen är avslutad har ni gemensamt lyft fram områden ni ska arbeta vidare med. Var och en har dessutom fått möjlighet att själv reflektera över hur man kan bidra till förbättringar.

Rekommendation: Det är bra att börja med att göra övningen ”Hur pratar vi med varandra?”, eftersom den kan underlätta dialogen i arbetsgruppen under de andra övningarna. Därefter kan de andra övningarna göras i den ordningsföljd ni själva tycker passar bäst.

Film

Se en film om övningen ”Vår arbetsmiljö”: