Vård i annans hem

Bra dialog – bättre arbetsmiljö

5 – Från ärende till uppföljning

Den här övningen går ut på att ge er en helhetsbild av hur arbetet med en brukare ser ut.

Hur hänger allt samman i vår kommun? Innan man ger sig in i detaljer och enstaka situationer är det bra att förstå helhetsbilden av hur kommunen fungerar. Det som är självklart för vissa kan vara nyheter för andra. När övningen är avslutad har ni pratat om de lagar ni omfattas av, arbetet med brukarna inom kommunen samt er arbetsmiljö-/riskbedömning. Ni har även fyllt i eventuella kunskapshål och pratat om era egna idéer för utveckling.

Rekommendation: Det är bra att börja med att göra övningen ”Hur pratar vi med varandra?”, eftersom den kan underlätta dialogen i arbetgruppen under de andra övningarna. Därefter kan de andra övningarna göras i den ordningsföljd ni själva tycker passar bäst.

Verktyg övning 5 – Från ärende till uppföljning

Duk – från ärende till uppföljning

Övning 5 – Fördjupningsmaterial

Riskanalys – sammanställning
Riskanalys – riskmatris
Riskanalys – olika perspektiv på åtgärder
Riskanalys – intervjufrågor vid nytt ärende
Riskanalys – handlingsplan
Riskanalys – checklista vid nytt ärende
Riskanalys – handledning
Riskanalys – bedömning vid förändrat biståndsbeslut
Demo steg 6 – riskanalys sammanställning
Demo steg 5 – riskanalys sammanställning
Demo steg 4 – riskanalys sammanställning
Demo steg 3 – riskanalys-sammanställning
Demo steg 2 – riskanalys-sammanställning

Fördjupningsmaterial – Hur bra är vi?

Hur bra är vi? – samtalsledare
Hur bra är vi? – deltagare

Film

Se en film om övningen ”Från ärende till uppföljning”: