Vasst och säkert

Arbeta stick- och skärsäkert

Handledarmaterial

Vasst och säkerts handledarmaterial är avsett för dig som ska hålla i information eller utbildning om säkert arbete med vassa instrument i vården. Materialet finns anpassat för yrkesverksamma såväl som blivande vårdpersonal i utbildning.

Informationen/utbildningen kan anpassas efter era förutsättningar och behov, varför vi inte angett tidsåtgång.

Målet är visa hur ni kan minska risken för stick- och skärskador, men också bidra till att yrkesverksamma tillämpar kunskaperna i sitt dagliga arbete. Vi ger tips på pedagogiska metoder för att nå dessa mål.

Filmer som visar säkert arbete

Ett stick- och skärsäkert arbetssätt beskrivs enklast i bild. Därför har vi tagit fram ett antal filmer om säkert arbetssätt som visar bästa/god praxis. De illustrerar hur ni bör arbeta och vad ni särskilt ska tänka på för att undvika stick- och skärskador.

De korta filmerna utgör kärnan i informationen/utbildningen och ger underlag för diskussion. Låt gärna diskussionerna ta tid, särskilt i samband med en film som visar rutiner och arbetssätt som skiljer sig från etablerade och invanda arbetssätt på arbetsplatsen.

Film och diskussioner behöver kombineras med praktisk träning.

Feedback för att förstärka säkert arbetssätt

För yrkesverksamma är det bra att följa upp utbildningen i det dagliga arbetet. Ett möjligt sätt är att arbeta med feedback i arbetsgruppen, vilket bygger på att flera från samma arbetsplats utbildas samtidigt.

När ni arbetar med feedback måste det finnas en överenskommelse mellan kollegorna om hur den används. Ett gemensamt mål kan vara att ni tillsammans ska öka säkerheten.

Det är viktigt att feedbacken uppfattas som vänlig, omtänksam och konstruktiv. Sådan som kan uppfattas som kritik ska undvikas. Vi rekommenderar därför att er feedback bygger på ömsesidighet, det vill säga ”du får säga till mig om jag inte arbetar säkert, och jag kan påpeka om du inte gör det”. Det kan också vara en god idé att bestämma när och hur ni uppmärksammar osäkra arbetssätt, exempelvis direkt eller anpassat till situationen och inte när patienter kan höra.