Vasst och säkert

Arbeta stick- och skärsäkert

Omhändertagande

Den första insatsen när en anställd råkat ut för en stick- eller skärskada är omhändertagande och att sätta in behandling. Sedan behöver skadan registreras och följas upp, så att åtgärder som förebygger liknande skador kan vidtas.

Behandling inom ett dygn

Regioner och kommuner har rutiner för vad som ska göras om en anställd råkar ut för en stick- eller skärskada. För att vara effektiv ska behandling sättas in inom ett dygn efter skadan. Dessutom krävs provtagningar upp till ett halvår efter skadan för att kontrollera att den som stuckit eller skurit sig inte drabbats av infektion (hiv, hepatit B eller C). Kontrollera vilka rutiner som gäller hos er om en stick- eller skärskada skulle inträffa.

Om skadan leder till en infektion finns numera behandling mot hepatit C. Man brukar däremot inte få behandling mot hepatit B, eftersom den vanligen går över av sig själv. Hiv innebär livslång behandling.

Personligt stöd till sista provsvar

Ungefär hälften av de som skadar sig mår psykiskt dåligt efteråt och oroar sig för att ha drabbats av en allvarlig och kanske dödlig infektion. Därför är det viktigt att stötta den som skadats. Personligt stöd kan göra oron lättare att hantera, så prata och följ upp till det sista provsvaret har levererats. Vid behov, ta hjälp för att stötta den som stuckit eller skurit sig.