Vasst och säkert

Arbeta stick- och skärsäkert

Filmer om säkert arbetssätt

Ett stick- och skärsäkert arbetssätt beskrivs enklast i bild. Filmerna i Vasst och säkert riktar sig till alla som arbetar inom vården. Det är några filmer som i första hand vänder sig till dem som arbetar med särskilda verksamheter, till exempel vård i hemmet, operation eller tandvård. Vilka filmer passar för er verksamhet?

Förberedelser

Använd filmerna för att förbereda er. Först bör ni se till att säkerhetsprodukter köps in och finns tillgängliga. Sen är det dags att träna för och planera ditt arbete. 

Välj sticksäkra produkter
Titta på filmen
Längd på video: 1 min

Välj sticksäkra produkter.

Träna på sticksäkra produkter
Titta på filmen
Längd på video: 1 min

Träna på sticksäkra produkter.

Planera arbete - patienten och arbetsuppgiften
Titta på filmen
Längd på video: 1 min

Planera arbete – patienten och arbetsuppgiften.

Planera arbetet utrustningen
Titta på filmen
Längd på video: 1 min

Planera arbetet – utrustningen.

Planera arbetet stickrädda och oroliga bråkiga patienter och anhöriga
Titta på filmen
Längd på video: 2 min

Planera arbetet stickrädda och oroliga bråkiga patienter och anhöriga.

Svårstuckna patienter.

Arbete med och hantera vassa instrument

Det är viktigt att ha respekt för riskerna med att arbeta med vassa instrument. Filmerna visar sex grundregler för arbete med stickande och skärande utrustning. Se också till att ni har god kommunikation mellan kollegorna, det förebygger skador.  

Grundregler vid arbete med vassa instrument
Titta på filmen
Längd på video: 2 min

Grundregler vid arbete med vassa instrument.

Använd handskar på rätt sätt
Titta på filmen
Längd på video: 1 min

Använd handskar på rätt sätt.

Sätt aldrig tillbaka skyddshylsan på en använd kanyl
Titta på filmen
Längd på video: 1 min

Sätt aldrig tillbaka skyddshylsan på en använd kanyl.

Lägg aldrig tillbaka skalpeller i förpackningen
Titta på filmen
Längd på video: 1 min

Lägg aldrig tillbaka skalpeller i förpackningen.

Ge aldrig vassa instrument till någon annan
Titta på filmen
Längd på video: 1 min

Ge aldrig vassa instrument till någon annan.

Säker placering av vassa instrument i diskdesinfektorn
Titta på filmen
Längd på video: 1 min

Säker placering av vassa instrument i diskdesinfektorn.

Hantera stickande och skärande avfall

Fem filmer som beskriver hur du hanterar vassa och stickande instrument för bästa säkerhet. En viktig grundregel är att avsluta arbetet för att sedan lägga det vassa instrumentet direkt i säkerhetsbehållaren. 

Lägg stickande och skärande avfall direkt i burken
Titta på filmen
Längd på video: 1 min

Lägg stickande och skärande avfall direkt i burken.

Fyll aldrig burken för stickande och skärande avfall över fyllnadslinjen.

Placera burken för stickande och skärande avfall så den står stadigt
Titta på filmen
Längd på video: 1 min

Placera burken för stickande och skärande avfall så den står stadigt.

Montera ihop burken för stickande och skärande avfall rätt
Titta på filmen
Längd på video: 1 min

Montera ihop burken för stickande och skärande avfall rätt.

Rondskål eller stickkorg för dukning med vassa instrument
Titta på filmen
Längd på video: 1 min

Rondskål eller stickkorg för dukning med vassa instrument.

För anställda på sjukhus och vårdcentraler

Vasst i luften! Det är ett uttryck som alla ska känna till vid operationer. För att undvika stick- och skärskador vid operationer ska det finnas fungerande och väl kända rutiner.  

Etablera neutral zon.

Använd ”rör-inte” teknik vid arbete med vassa instrument och föremål
Titta på filmen
Längd på video: 2 min

Använd ”rör-inte” teknik vid arbete med vassa instrument och föremål.

Använd ”trubbigare” suturnålar och om möjligt suturtejp och hudstapler
Titta på filmen
Längd på video: 1 min

Använd ”trubbigare” suturnålar och om möjligt suturtejp och hudstapler.

Använd om möjligt säkerhetskniv
Titta på filmen
Längd på video: 1 min

Använd om möjligt säkerhetskniv.

Använd dubbla handskar i olika färger
Titta på filmen
Längd på video: 1 min

Använd dubbla handskar i olika färger.

Vård i hemmet

När du arbetar med stickande och skärande instrument i patienters hem finns det bra tips för hur du förbereder dig. Se filmerna om hur du planerar för vård i hemmet. 

Packa för arbetet med vassa instrument i patientens hem
Titta på filmen
Längd på video: 1 min

Packa för arbetet med vassa instrument i patientens hem

Planera arbetet med vassa instrument i patientens hem
Titta på filmen
Längd på video: 2 min

Planera arbetet med vassa instrument i patientens hem.

När patienter har egna sprutor
Titta på filmen
Längd på video: 1 min

När patienter har egna sprutor som inte är sticksäkra.

Hantering av använda kanyler och andra vassa instrument i hemmiljö
Titta på filmen
Längd på video: 1 min

Hantering av använda kanyler och andra vassa instrument i hemmiljö.

Arbete med oroliga patienter i deras hem
Titta på filmen
Längd på video: 2 min

Arbete med oroliga eller stökiga patienter i deras hem.

Tandvård

Fyra enkla regler för att undvika stick- och skärskador inom tandvården. Se filmen och säkerställ att ni har rutiner som skapar en säker arbetsmiljö. 

Undvik stick och skärskador vid tandvård
Titta på filmen
Längd på video: 2 min

Undvik stick och skärskador vid tandvård