Filmer om säkert arbetssätt

Vasst och säkert

Arbeta stick- och skärsäkert

Filmer om säkert arbetssätt

Ett stick- och skärsäkert arbetssätt beskrivs enklast i bild, och Vasst och säkerts filmer visar bästa/god praxis. Flera av filmerna riktar sig till alla som arbetar inom vården, medan några i första hand riktar sig till dem som arbetar med särskilda verksamheter, till exempel vård i hemmet, operation eller tandvård. Vilka filmer passar för er verksamhet?

Förberedelser

Arbete med och hantering av vassa instrument

Hantering av stickande och skärande avfall

För anställda på sjukhus och vårdcentraler

Operation

Vård i hemmet

Tandvård