Filmer om säkert arbetssätt

Vasst och säkert

Arbeta stick- och skärsäkert

Filmer om säkert arbetssätt

Ett stick- och skärsäkert arbetssätt beskrivs enklast i bild. Filmerna i Vasst och säkert riktar sig till alla som arbetar inom vården. Det är några filmer som i första hand vänder sig till dem som arbetar med särskilda verksamheter, till exempel vård i hemmet, operation eller tandvård. Vilka filmer passar för er verksamhet?

Förberedelser

Arbete med och hantera vassa instrument

Hantera stickande och skärande avfall

För anställda på sjukhus och vårdcentraler

Operation

Vård i hemmet

Tandvård