Vasst och säkert

Arbeta stick- och skärsäkert

Företagshälsovård eller liknande konsultverksamhet

Vasst och säkert underlättar för dig inom företagshälsovården att stödja vården och utveckla fungerade rutiner för att förebygga stick- och skärskador, samt följa upp de skador som inträffar. Verktyget innehåller bland annat information om hur ni kan arbeta för att minska stick- och skärskador utifrån organisationens villkor och i enlighet med miljö- och hygienkrav.

Företagshälsovårdens uppgift är bland annat att hjälpa till att skapa goda förutsättningar för en säker arbetsmiljö.

För att kunna erbjuda ett bra stöd kan ni:

  • Sätta er in i vilka direktiv, föreskrifter och standarder som gäller för de säkerhetsprodukter som krävs enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter, AFS 2018:4, Smittrisker, § 14, punkt 4.
  • Använda vår checklista som underlag för att diskutera vilka insatser som behövs i de vårdorganisationer ni har kontakt med.
  • Ta stöd i den forskning och de utredningar som finns om stick- och skärskador.
  • Ta del av statistik om stick- och skärskador i vården.
  • Skaffa kunskap om upphandling och inköp av sticksäkra produkter på arbetsplatsen.
  • Hjälpa till att implementera ett stick- och skärsäkert arbetssätt med hjälp av våra filmer om säkert arbetssätt och vårt handledarmaterial som underlättar i planeringen av utbildning.
  • Se till att rutiner för att minska risken för stick- och skärskador fungerar i praktiken. Exempelvis är det viktigt att anmäla skadan till Arbetsmiljöverket. I Vasst och säkert finns råd kring hur uppföljning kan göras på ett effektivt sätt. Kanske går det också att förbättra arbetssätt, så att man kan lära ännu mer av inträffade skador och utveckla effektivare arbetssätt som förebygger liknande skador?
  • Se till att behandling snabbt sätts in om en stick- eller skärskada inträffar. Dessutom behöver skadan följas upp för att reda ut varför den inträffade och om det går att vidta åtgärder så att något liknande inte händer igen. Även här kan företagshälsovården hjälpa arbetsplatserna att bygga upp fungerande rutiner. Ta gärna stöd i våra tips och råd kring uppföljning av skador.

Säker arbetsmiljö är lönsamt

Det är ofta enklare att få igenom förbättringar av arbetsmiljön om arbetsgivaren inser att de innebär fördelar för verksamheten utan några extra kostnader. Du som arbetar inom företagshälsovården kan hjälpa till att uppmärksamma detta. Ta gärna del av vår information om minskade kostnader och andra effekter av stick- och skärskador.