Vasst och säkert

Arbeta stick- och skärsäkert

Säkerhetsprodukter

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter ska säkerhetsprodukter användas, och ofta finns viss valfrihet att välja produkter utifrån behov och förutsättningar. Vilka produkter som finns tillgängliga i verksamheten styrs dock till stor del av vad som upphandlats. Därför är upphandling viktigt, liksom att vara tydlig med vilka rutiner som gäller för val av vassa instrument.

För att anställda i första hand ska välja säkerhetsprodukter (det vill säga vassa instrument med en integrerad skyddsfunktion) är det bra att:

  • Informera om att säkerhetsprodukter ska användas, exempelvis vid arbetsplatsträffar.  I samband med informationen är det lämpligt att fånga upp frågor och problem som kan behöva lösas för att användningen ska fungera bra. Användning av säkerhetsprodukter är inte ett val för enskilda anställda, utan styrs av regelverk och arbetsplatsens policies och regler.
  • Säkerställa att de säkerhetsprodukter som ska användas finns tillgängliga, liksom att produkter som inte längre ska användas är borttagna. Ett enkelt sätt är att kontrollera vad som finns i förrådet.
  • Skaffa rutiner för hur ni begränsar inköp och användning av produkter som inte bör användas (annat än i undantagsfall om säkerhetsprodukter inte kan användas).
  • Informera om nya säkerhetsprodukter. Ibland behövs också träning i att använda produkterna, så att berörda anställda upplever att säkerhetsprodukterna är bra och användbara. Leverantörerna kan ofta erbjuda information, ibland filmer om användningen och även utbildning på plats. Kontrollera vad som ingått i er upphandling.
  • Bevaka marknaden för nya säkerhetsprodukter. Säkerhetsprodukter finns ännu inte inom alla produktgrupper, men utvecklingen går relativt snabbt.

Följ upp hur produkterna fungerar

Vid introduktion av nya produkter är det bra att stämma av hur de fungerar, exempelvis vid arbetsplatsträffar. Om det finns frågor eller problem kan de antingen tas upp direkt med leverantören eller med upphandlingsavdelningen.