Vasst och säkert

Arbeta stick- och skärsäkert

Utbildning, träning och fortbildning

Säkerhetsprodukter är bra men räcker inte alltid till. Därför behöver anställda också lära sig ett stick- och skärsäkert arbetssätt, vilket också krävs enligt AFS 2018:4 Smittrisker §13. I Vasst och säkert hittar ni det material ni behöver för att genomföra utbildning anpassad efter just er verksamhet.

I verktyget finns korta filmer om säkert arbetssätt som kan användas för information, utbildning och träning. Filmerna visar många av de detaljer som ingår i ett stick- och skärsäkert arbetssätt. Som ett komplement kan leverantörerna informera om hur man arbetar med säkerhetsprodukter.

Som stöd till dig som ska hålla i information och utbildning finns ett handledarmaterial. Förbered dig också genom att titta på filmerna och fundera över vilka som passar för er verksamhet.

Vilka ska utbildas?

Utbildning behövs för olika grupper och i olika situationer:

  • I grundutbildningar för vårdyrken. Sådan utbildning behöver löpande anpassas, bland annat till den ökade användningen av säkerhetsprodukter.
  • För yrkesverksamma som ett komplement till yrkesutbildning som ligger flera år bakåt i tiden. Återkommande information eller utbildning kan då behövas kring arbetet med aktuella vassa instrument.
  • För nyanställda, anställda som varit tjänstlediga eller anställda som kommer direkt från utbildning. Introduktion behövs då för att alla ska veta vilka rutiner och arbetssätt som gäller för att arbetet ska bli stick- och skärsäkert.
  • Vid introduktion av nya produkter. Information eller utbildning behöver erbjudas anställda som börjar arbeta enligt nya rutiner eller med säkerhetsprodukter som de inte är vana vid.