Vasst och säkert

Arbeta stick- och skärsäkert

Ledning och styrning

När lagstiftning, regler och avtal om stick- och skärsäkert arbete implementeras i verksamhetsstyrningen skapas nytta för såväl anställda i vården som patienter. Vasst och säkert hjälper er att göra det på ett kostnadseffektivt, enkelt och smidigt sätt.

Följande insatser minskar antalet stick- och skärskador i verksamheten:

    • Policy och riktlinjer kan behöva kompletteras med mål om stick- och skärsäkert arbetssätt. Här finns stöd för implementering och hur policyn kan omsättas i handling.
    • Använd våra riktlinjer för upphandling av stick- och skärsäkra produkter. Säkerhetsprodukter är en viktig och effektiv åtgärd. Figuren nedan visar hur stick- och skärskadorna minskade vid ett irländskt sjukhus i takt med att säkerhetsprodukter köptes in.
    • Såväl de egna insatserna som de skador som inträffar bör följas upp för att säkerställa att insatserna fungerar.

vasst-och-sakert-irland

Antalet stickskador halverades per 100 inköpta lådor med säkerhetskanyler.