Vasst och säkert

Arbeta stick- och skärsäkert

Ledning inom kommun, region eller vårdutbildning

Vasst och säkert underlättar i ledningens uppgift att styra verksamheten, så att ni följer gällande lagstiftning, regler och avtal vad gäller sticksäkert arbetssätt. Verktyget innehåller bland annat information om hur arbetet med att minska stick- och skärskador leds.

Vasst och säkert innehåller också fakta om:

För att införa ett stick- och skärsäkert arbetssätt behöver ni:

  • Eventuellt komplettera policyn med mål om att minska stick- och skärskador och vad ni ska göra för att nå det målet. Ni kan också behöva fatta beslut om att erbjuda vaccinationer för personalgrupper som löper risk att drabbas av stick- och skärskador och annan blodburen smitta. Ta gärna hjälp av våra råd kring policy och handlingsplan.
  • Styra upphandling av vassa instrument, så att säkerhetsprodukter väljs i första hand. Säkerhetsprodukter är en viktig och effektiv åtgärd som dessutom krävs enligt AFS 2018:4 Smittrisker.
  • Följa upp att de förebyggande insatserna fungerar och ger effekt.

Förankra det förebyggande arbetet

För att det förebyggande arbetet ska bli effektivt krävs också insatser ute i verksamheten, exempelvis av linjechefer och personalchef, skyddsombud, HR eller arbetsmiljösamordnare. Vasst och säkert innehåller information och underlag för samtliga funktioner. Informera gärna berörda om att detta underlag kan/bör användas.

Särskilt viktigt är att ni ser till att: