Vasst & Säkert

Arbeta stick- och skärsäkert

Säljer medicinsk teknisk utrustning

Ni som säljer medicinsk teknisk utrustning inklusive vassa instrument till vården är säkert måna om att era kunder ska välja så säker utrustning som möjligt och använda dem på ett säkert sätt. Använd gärna Vasst och säkert som underlag i era kontakter med befintliga och blivande kunder. Verktyget kan användas som stöd och kompletterande information till era kunder i er försäljning av säkerhetsprodukter.

Använd gärna verktyget för att:

  • Tipsa era kunder om hur de kan arbeta med upphandling av vassa instrument och i första hand välja och ställa krav på säkerhetsprodukter.
  • Komplettera er egen information och utbildning. Vi har tagit fram korta filmer för grundläggande utbildning om stick- och skärsäkert arbetssätt. Dessa filmer är ett bra komplement till den information och utbildning som ni bistår med för era produkter.

En fördel med verktyget Vasst och säkert är att det utvecklats av oberoende forskare i samråd med arbetsmarknadens parter och representanter för verksamheter inom vården. Det finns således inga kommersiella intressen hos oss som utvecklat verktyget.

Ni kan underlätta för era kunder att köpa in och använda säkerhetsprodukter. Tänk särskilt på att:

  • Informera om de säkerhetsprodukter ni säljer på er hemsida. För professionell användning bör säkerhetsprodukter presenteras som det första alternativet. Enligt gällande regelverk ska säkerhetsprodukter användas (AFS 2018:1).
  • Insulinpennor och liknande används vanligtvis av privatpersoner, men kan också komma att användas av vård- och omsorgspersonal. Informera gärna om stickskyddade pennkanyler till insulinpennor, som minskar risken för stickskador om vårdpersonal behöver hjälpa till med insulin.
  • Informera gärna på er hemsida om hur säkerhetsprodukter ska användas.