Vasst och säkert

Arbeta stick- och skärsäkert

Skyddsombud

Vasst och säkert ger dig som skyddsombud inblick i hur man arbetar för att minska risken för stick- och skärskador. Verktyget innehåller bland annat konkreta råd om vad ni kan göra för att få en bättre utgångspunkt på din arbetsplats.

Som skyddsombud företräder du dina arbetskamrater och verkar för en god och säker arbetsmiljö där riskerna för stick- och skärskador är så små som möjligt. Därför behöver du kunskap om hur man arbetar stick- och skärsäkert.

Börja gärna med att kontrollera hur ert arbete med stick- och skärskador fungerar idag, och ta gärna hjälp av vår checklista:

  • Ingår minskning av stick- och skärskador som ett identifierat mål för verksamheten och i policies?
  • Användning av säkerhetsprodukter minskar risken för stick- och skärskador drastiskt. Vilka krav ställs vid upphandling av vassa instrument? Finns rutiner för att välja sticksäkra produkter på arbetsplatsen?
  • Om en stick- eller skärskada inträffar är det viktigt att snabbt sätta in behandling och, om det behövs, ta hand om den skadade. Dessutom behöver skadan följas upp för att reda ut varför den inträffade och om det går att vidta åtgärder, så att något liknande inte händer igen. Vad har ni för rutiner för uppföljning?
  • Hur rapporteras, registreras arbetsskador och hur följs de upp? Kanske går det att förbättra arbetssättet, så att ni kan lära ännu mer av inträffade skador och kan arbeta effektivare med att förebygga liknande skador.
  • Diskuteras stick- och skärskador vid möten inom arbetsmiljökommittén? Ta gärna upp ämnet som en punkt vid mötet och diskutera insatser för att minska stick- och skärskador.

Lagstiftning, regler och avtal

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter, AFS 2018:4, § 14 punkt 4, ställs numera långtgående krav på användning av säkerhetsprodukter. Uppdatera dig gärna kring direktiv, föreskrifter och standarder som gäller för arbetet med att förebygga stick- och skärskador.

Säker arbetsmiljö är lönsamt

Det är ofta enklare att få igenom förbättringar av arbetsmiljön om arbetsgivaren inser att de innebär fördelar för verksamheten utan några extra kostnader. Du som skyddsombud kan hjälpa till att uppmärksamma detta. Ta gärna del av vår information om minskade kostnader och andra effekter av stick- och skärskador.

Utbildning i säkert arbetssätt

Att anställda vet hur man ska arbeta stick- och skärsäkert är lika viktigt som att upphandla och tillhandahålla säkerhetsprodukter. I Vasst och säkert finns bland annat korta filmer om säkert arbetssätt som kan användas i utbildningar för anställda och ett handledarmaterial för den som håller i utbildningen. Vilka filmer passar er och er verksamhet?