Vasst och säkert

Vasst och säkert

Arbeta stick- och skärsäkert

Säkert arbete med rätt produkter, kunskap och metoder

Enligt statistiken inträffar minst 5 000 stick- och skärskador per år i Sverige, men alla skador anmäls inte varför det verkliga antalet sannolikt är betydligt högre. Skadorna orsakar kostnader för arbetsgivaren och innebär lidande för den drabbade. EU-direktivet 2010/32/EU ökar kraven på insatser för att förebygga stick- och skärskador.

Vasst och säkert hjälper er som är verksamma inom vården att arbeta stick- och skärsäkert med fokus på:

  • att leda säkert och upphandla rätt produkter
  • att ge kunskap om stick- och skärsäkra arbetssätt
  • att arbeta förebyggande och följa upp

Det är smartare att lägga tid och pengar på att förebygga stick- och skärskador än på att ta hand om dem som skadats.