Vasst och säkert

Arbeta stick- och skärsäkert

Säkert arbete med rätt produkter, kunskap och metoder

Enligt statistiken inträffar minst 5 000 stick- och skärskador per år i Sverige. Det verkliga antalet är betydligt högre eftersom alla skador inte anmäls. Vasst och säkert ger tips och råd om hur ni kan minska dessa skador.

Det finns krav på åtgärder för att minska stick och skärskador i EU-direktivet 2010/32/EU och i Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2018:4 Smittrisker. Om förebyggande åtgärder inte vidtas finns risk för sanktionsavgift.

Några av de viktigaste åtgärderna är:

  • Köp in och använd säkerhetsprodukter
  • Se till att alla känner till och följer rutinerna för att undvika stick- och skärskador t.ex. vid operationer. (Och alla vet väl att man inte får ”recappa”?)
  • Använd behållaren för stickande och skärande avfall (”gula burken”) på rätt sätt och se till att sådana behållare finns på alla de platser där de kan behövas (annars risk för sanktionsavgift).

I checklistan finns flera råd om hur risken för stick- och skärskador kan minskas och som alla från ledning till anställd behöver bidra till. Är det någon punkt du undrar över, så hittar du mer information på de olika sidorna i Vasst och säkert.

Vasst och säkert hjälper er som är verksamma inom vården att arbeta stick- och skärsäkert med fokus på:

  • att leda säkert och upphandla rätt produkter
  • att ge kunskap om stick- och skärsäkra arbetssätt
  • att arbeta förebyggande och följa upp

Det är smartare att lägga tid och pengar på att förebygga stick- och skärskador än på att ta hand om dem som skadats.