Vasst och säkert

Vasst och säkert

Arbeta stick- och skärsäkert

Säkert arbete med rätt kunskap, produkter och metoder

Att arbeta med vassa föremål ställer stora krav på kunskap, på produktens utformning och metoder för t.ex. uppföljning av hur produkterna används. Vasst och säkert hjälper er att införa ett stick- och skärsäkert arbetssätt med fokus på tre områden:

  • leda och upphandla
  • kunskap om sätt att arbeta
  • förebygga och följa upp