Vasst och säkert

Arbeta stick- och skärsäkert

Upphandlare och inköpare

Vasst och säkert underlättar när ni som upphandlare och inköpare fattar beslut om vilka produkter som ska användas i er verksamhet. Numera ska säkerhetsprodukter användas för att risken för stick- och skärskador ska minskas. Kanske har ni också interna regler och policys om upphandling av vassa instrument?

Användning av säkerhetsprodukter regleras i EU-direktivet 2010/32/EU som implementerats i föreskrifter från Arbetsmiljöverket. Läs mer i direktiv, föreskrifter och standarder.

Ta också del av våra råd om upphandling av säkerhetsprodukter.