Vasst och säkert

Arbeta stick- och skärsäkert

Forskning och utredningar

Svensk och internationell forskning om stick- och skärskador visar bland annat vilka yrkesgrupper som utsätts för stick- och skärskador och inom vilka verksamheter de inträffar. Det finns även forskning om åtgärder för att minska stick- och skärskador samt om implementering av åtgärder.

Följande rapporter och artiklar utgör ett urval. De handlar främst om vad stick- och skärskador beror på och hur risken för sådana skador kan minskas. En stor del av denna forskning är publicerad på engelska och tillgänglig via bibliotek eller databaser över vetenskaplig litteratur.

Forskningsstudier publicerade på svenska

Schmidt L, Östlund G, Antonsson A-B (2012)
Stick- och skärskador inom hälso- och sjukvården – Förebyggande insatser för skador och smitta pga. av vassa instrument
IVL-rapport B 2074

Larsson M, Sairio A (2008)
Faktorer som påverkar vårdpersonalens följsamhet till säkerhetsrutiner i situationer som medför risk för blodexponering – en litteraturstudie.
Examensarbete 15 hp, C-nivå, Sjuksköterskeprogrammet Karlstads universitet, Karlstad

Schöning A, Hussein A (2011)
Operationssjuksköterskans erfarenheter av att förebygga intraoperativa stick- och skärskador – en empirisk studie
Examensarbete, Röda korsets högskola

Forskningsstudier publicerade på engelska

Cutter J, Jordan S (2004)
Uptake of guidelines to avoid and report exposure to blood and body fluids
Journal of Advanced Nursing, 46 (4): 441-452

Gabriel J (2009)
Reducing needlestick and sharps injuries among healthcare workers
Nursing Standard, 22: 41-44

Glenngård A H, Persson U (2009)
Costs associated with sharps injuries in the Swedish health care setting and potential cost savings from needle-stick prevention devices with needle and syringe Scandinavian Journal of Infectious Diseases, 2009, 41: 296-302

Hayes B (2012)
Safer Needles. Overcoming resistance to the use of engineering controls to prevent needlestick injuries
Occupational Health at Work, 2012, 9 (3): 22-25

Hanrahan A, Reutter L (1997)
A critical review of the literature on sharps injuries: epidemiology, management of exposures and prevention
Journal of Advanced Nursing, 25: 144-154

Lymer U-B, Richt B, Isaksson B (2003)
Health care workers’ action strategies in situations that involve a risk of blood exposure
Journal of Clinical Nursing, 2003, 12: 660-667

Lymer U-B (2004)
Blood exposure in health care: Health care workers’ and patients’ experiences
Linköping University Medical Dissertation, No 874

Parantainen A, Verbeek JH, Lavoie MC, Pahwa M (2011)
Blunt versus sharp suture needles for preventing percutaneous exposure incidents in surgical staff (review)
The Cochrane Collaboration, J Wiley & Sons Ltd

Rogers B, Goodno L (2000)
Evaluation of Interventions to Prevent Needlestick Injuries in Health Care Occupations
American Journal of Preventive medicine, 2000, 18 (4S)

Thomas S, Agarwal M, Mehta G (2001)
Intraoperative glove perforation – single versus double gloving in protection against skin contamination
Postgard Medical Journal, (77), 458-460

Vose J G, McAdara-Berkowitz J (2009)
Reducing Scalpel Injuries in the Operating Room
AORN journal, Vol 90, No 6

Wilburn S (2004)
Needlestick and Sharps Injury Prevention
Online Journal of Issues in Nursing Vol 9, No 3, Manuscript 4

Wilburn S Q, Eijkemans G (2004)
Presenting Needlestick Injuries and Healthcare Workers: A WHO-ICN Collaboration
International Journal of Occupational and Environmental Health, 2004, 10: 451-456

Övrigt publicerat om stick- och skärskador

ANA (2002) American Nurses Association
Needlestick Prevention Guide
Tillgänglig på nursingworld.org

Carlson M, Lundberg S (2005)
Stick- och skärskador samt blodexponering i vården
Rapport Vårdförbundet Nr 01

Centers for Disease Control and Prevention, National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) (1999)
NIOSH Alert: Preventing Needlestick Injuries in Health Care Settings
Publication No 2000-108

European Agency for Safety and Health at Work, E-facts 40.
Riskbedömning och nålsticksskador
Tillgänglig på osha.europa.eu

Lundberg S, Öberg S (2006)
Stick- och skärskador samt blodexponering i vården. Blodburen smitta – en nollvision. Ett informations- och utbildningsmaterial
Vårdförbundet och Swedish Medtec

NIOSH National Institute for Occupational Safety and Health (1999)
Preventing Needlestick Injuries in Health Care Settings
Publication No 2000-108 U.S: Department of Health and Human Services

NIOSH National Institute for Occupational Safety and Health (2008)
Use of Blunt-Tip Suture Needles to Decrease Percutaneous Injuries to Surgical Personnel
Publication No 2008-101

Smittskyddsinstitutet (2010)
Vårdrelaterade smittor. Slutrapport 2010-06-17
Årsrapport Vårdrelaterade smittor och Smittor i Samhället Temaår 2009-2010

Vårdhandboken 2012-08-10
Tillgänglig på vardhandboken.se