Vasst och säkert

Arbeta stick- och skärsäkert

Chef eller arbetsledare

Vasst och säkert underlättar i chefens eller arbetsledarens arbete med att förebygga stick-och skärskador.

När ni arbetar för att minska risken för stick- och skärskador behöver du som chef:

  • Bidra till att den policy och de riktlinjer som gäller för verksamheten tillämpas. Vad gäller för ert arbete med att minska stick- och skärskador? Sannolikt har ni redan (eller kommer att) gradvis övergått till säkerhetsprodukter, eftersom detta krävs enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2018:4) och EU-direktivet 2010/32/EU.
  • Du behöver både förmedla policyn och riktlinjerna för er verksamhet och följa upp att de följs och fungerar. Läs gärna igenom våra råd för uppföljning av rutiner.
  • Undersöka hur ni arbetar idag med hjälp av vår checklista. På så vis identifierar ni behovet att kompletterande insatser.
  • Kartlägga vilka insatser som behövs för att säkerhetsprodukter används och fungerar så bra som möjligt hos er. Många leverantörer kan bidra med introduktion och utbildning kring de säkerhetsprodukter ni upphandlar. Många har även webbinformation om hur produkterna ska användas.
  • Införa ett stick- och skärsäkert arbetssätt, även vad gäller produktsegment där säkerhetsprodukter saknas. I Vasst och säkert hittar du både handledarmaterial och filmer om säkert arbetssätt. Använd gärna detta som underlag för att utbilda anställda i samråd med personalfunktionen eller arbetsmiljösamordnare hos er. Materialet kan enkelt anpassas till olika verksamheter.
  • Följa upp stick- och skärskador som ändå förekommer.
  • Belöna er själva när rutinerna finns på plats. Använd t ex ett diplom för att uppmärksamma genomfört arbete.

Patienter med egna sprutor

Många stickskador inträffar när vårdpersonal ger patienters insulininjektioner, exempelvis vid vård i hemmet exempelvis om en patient blivit sämre och inte längre klarar insulinet på egen hand. I Vasst och säkert finns underlag för att diskutera vad som kan göras för att förebygga stick- och skärskador om patienterna har egna pennkanyler som inte är sticksäkra.

Andra särskilda verksamheter med specifika risker

Arbetar du inom exempelvis tandvård, operation och vård i hemmet finns specifika risker som du kan läsa om i våra anpassade råd för särskilda verksamheter. Du kan också ha nytta av de filmer om säkert arbetssätt som handlar om dessa verksamheter.