Vasst och säkert

Arbeta stick- och skärsäkert

Förbättra den fysiska arbetsmiljön i vården

Att minska antalet stick- och skärskador är att öka tryggheten för både medarbetare och patienter. En bra start är att använda checklistan Stick- och skärsäkert arbetssätt.

Använd checklistan för att se i vilken mån ni har ett stick- och skärsäkert arbetssätt idag. Med checklistan som hjälp går ni igenom skyddsarbetet på flera nivåer: hur en skada hanteras, hur ni följer upp, dokumenterar och utbildar. Listan ger stöd och vägledning i hur ni kan lägga upp arbetet. Det gör det lättare att identifiera vilka behov som finns av kompletterande åtgärder.

Innehållet bygger på forskning och beprövad erfarenhet av hur man minskar antalet stick- och skärskador.