Träffa Suntarbetsliv!

Vi på Suntarbetsliv älskar att träffa dig som jobbar inom kommuner, regioner eller kommunala företag! Vi arrangerar egna digitala seminarier, mässor och programserier – och vi deltar i andras evenemang också.

Hero bakgrundsbild

Ta chansen att lära dig mer om arbetsmiljöfrågor, och om hur ni kan skapa en bättre arbetsmiljö med hjälp av allt det kostnadsfria stöd som finns hos Suntarbetsliv! Vi vänder oss främst till dig som är chef, skyddsombud och HR.

Här kan du se alla avsnitt av Studio friskfaktor.

Se inspelade webbinarier om Suntarbetslivs stöd för arbetsmiljöarbete

Friska arbetsplatser i ett digitalt arbetsliv

Under hösten 2023 bjuder den europeiska arbetsmiljöbyrån EU-Osha in till tre webbinarier om digitala arbetssätt. Det sista sänds 30 november, och handlar om konkreta verktyg som stöd i arbetsmiljöarbetet för digitala arbetsplatser. Suntarbetsliv kommer att berätta om verktyget Digironden.

Anmäl dig hos Mynak här