Kom och träffa Suntarbetsliv!

Vi på Suntarbetsliv älskar att träffa dig som jobbar inom kommuner, regioner eller kommunala företag! Vi arrangerar egna digitala seminarier, mässor och programserier – och vi deltar i andras evenemang också.

Ta chansen att lära dig mer om arbetsmiljöfrågor, och om hur ni kan skapa en bättre arbetsmiljö med hjälp av allt det kostnadsfria stöd som finns hos Suntarbetsliv! Vi vänder oss främst till dig som är chef, skyddsombud och HR. 

Välkommen till Studio Friskfaktor – en digital programserie som ger inspiration att stärka friskfaktorer hos er!

Serien ska öka kunskapen om friskfaktorer och inspirera till ökad lokal samverkan i arbetsmiljöarbetet.

Studio Friskfaktor
 Fredag 2 juni kl 10.00-11.00 Vad är friskfaktorer?
 Onsdag 20 september kl 10.00-11.00 Hur arbetar man med friskfaktorer?
 Torsdag 19 oktober kl 10.00-11.00 Hur följer man upp arbetet med friskfaktorer?

Programmen riktar sig till chefer, skyddsombud, fackliga förtroendevalda och HR i kommuner, regioner och kommunala företag. Det är kostnadsfritt att delta.

Suntarbetsliv visar guldkorn! På två webbinarier får ni tips om återhämtning, samt chefers egen arbetsmiljö.

Webbinar 31 augusti: Fortsätt återhämta dig. Suntarbetsliv bjuder på en guidad tur om hur ni håller liv i återhämtningen från sommaren. Vi tipsar om guldkornen i Suntarbetslivs olika stöd för återhämtning på jobbet. Webbinariet riktar sig till chefer, HR, skyddsombud och medarbetare som vill få konkreta tips.

Webbinar 29 september: Chefers egen arbetsmiljö. Suntarbetsliv har skräddarsytt ett webbinar för dig som är chef och behöver tänka på hur din egen arbetsmiljö är! Vi tipsar om guldkorn i våra verktyg, om det som chefen med arbetsmiljöansvar för medarbetare ofta glömmer bort –  att själv må bra på jobbet.

  Torsdag 31 aug kl 8.30-9.15  Digitalt seminarium: Fortsätt återhämta dig

  Fredag 29 sep kl 8.30-9.15  Digitalt seminarium: Chefers egen arbetsmiljö

Suntarbetsliv i Almedalen 2023 fokuserar på friskfaktorer

Starka friskfaktorer på en arbetsplats är ett sätt att få till friska och attraktiva arbetsplatser!

Suntarbetslivs seminarium under Almedalsveckan i Afa Försäkrings trädgård i Visby handlar om hur man kan locka kompetens till kommuner, regioner och kommunala företag, för att möta utmaningen med kompetensförsörjning.

Seminariet ger ett smakprov på Suntarbetslivs digitala programserie Studio Friskfaktor, en satsning av arbetsmarknadens parter. Ingen anmälan till seminariet behövs.

Suntarbetsliv medverkar också i andra seminarier. På KPA Pension och Folksamgruppen pratar vi om hur friskfaktorer grundar en trygg och bra pension. Hos Saco pratar vi om hur friskfaktorer bidrar till att förbättra arbetsmiljön för vårdens personal. Vi ses i Visby!

Datum och plats är:

Suntarbetsliv samarrangerar med KPA Pension och Folksamgruppen: Onsdag 28 juni, kl 13-14, St Hansgatan 12

Suntarbetsliv arrangerar i Afa försäkrings trädgård: Torsdag 29 juni, kl 13-13.45, Klosterbrunnsgatan 3

Suntarbetsliv medverkar på frukostmöte hos Saco: Fredag 29 juni, kl 7.30-8.30, Slottsterassen 6 (Läkarförbundets trädgård)

Anmäl dig till Gilla Jobbet 2023, 26 oktober i Stockholm

Kom till Stockholms city eller delta digitalt. Kroka arm med din kollega, chef eller skyddsombud. Då får ni tillsammans en spännande dag med nya kunskaper, möten och inspiration som kommer att vara till nytta för ert arbetsmiljöarbete. Gilla Jobbet är kostnadsfritt. Välkommen att anmäla dig!

Datum och plats är:

 26 oktober – Stockholm Waterfront Center, Nils Ericson Plan 4

    Håll dig uppdaterad

    Prenumerera på vårt nyhetsbrev! Förutom massor av inspiration och ny kunskap, får du också direkt veta när det finns nya utbildningar och seminarier att anmäla sig till.

    Läs om hur vi behandlar dina personuppgifter

    Tidigare inspelade seminarier