Vad är fysisk arbetsmiljö?

21 mars 2022 Lästid: 3 min
Sammanfattning av artikeln

Fysiska förhållanden som påverkar din arbetsmiljö är det som kallas fysisk arbetsmiljö.

Det finns lagar och föreskrifter med både generella och detaljerade regler kring den fysiska arbetsmiljön.

Skyddsronder och checklistor är bra för att systematiskt mäta och analysera den fysiska arbetsmiljön . Även arbete hemifrån ska omfattas av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Två glada kockar vid gryta i storkök, fysisk arbetsmiljö.
Till den fysiska arbetsmiljön räknas både miljön som vi arbetar i, hur vi utför arbetsmoment och vilka arbetsredskap vi använder.

Foto: Maskot / Johnér

Sammanfattning av artikeln

Fysiska förhållanden som påverkar din arbetsmiljö är det som kallas fysisk arbetsmiljö.

Det finns lagar och föreskrifter med både generella och detaljerade regler kring den fysiska arbetsmiljön.

Skyddsronder och checklistor är bra för att systematiskt mäta och analysera den fysiska arbetsmiljön . Även arbete hemifrån ska omfattas av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Den fysiska arbetsmiljön handlar om din arbetslokal, dina arbetsredskap och andra fysiska förhållanden på arbetet. Det kan gälla inomhusklimat, ljudnivå, tunga lyft och ämnen eller föremål du hanterar. Här får du veta mer om fysisk arbetsmiljö och hur den kan förbättras.

Utomhus eller inomhus, hemma eller på väg – oavsett var du arbetar finns det fysiska förhållanden som påverkar din arbetsmiljö. Platsen där du arbetar, och hur den är utformad, utgör din fysiska arbetsmiljö. Detsamma gäller dina arbetsredskap och hur du utför olika arbetsmoment.

God fysisk arbetsmiljö

I en bra fysisk arbetsmiljö arbetar du tryggt och säkert i en sund miljö med rätt hjälpmedel. Exempel på god fysisk arbetsmiljö kan vara:

  • Ett kontor med höj- och sänkbara skrivbord, rätt belysning och justerbara stolar
  • En vårdavdelning där det finns hjälpmedel för att förflytta patienter
  • En skola med bullerdämpande plattor i taket, mjuka tassar på stolarna och golv som dämpar ljudet av steg

Lagar och föreskrifter

Grunden i Arbetsmiljölagen är att arbetsgivaren ska förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt skapa en god arbetsmiljö. Utöver lagen finns Arbetsmiljöverkets föreskrifter med detaljregler för bland annat den fysiska arbetsmiljön. Några viktiga föreskrifter om fysisk arbetsmiljö handlar om arbetsplatsens utformning, belastningsergonomi och användning av personlig skyddsutrustning.

Alla bidrar

Påbudsskylt ansiktsskydd, fysisk arbetsmiljö.Alla arbetsplatser ska bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete, alltså undersöka – riskbedöma – åtgärda – följa upp. Det ska arbetsgivaren göra i samverkan med skyddsombud och andra medarbetare. Som medarbetare ska du delta i arbetsmiljöarbetet, följa föreskrifter och använda skyddsutrustning. Det är också viktigt att du rapporterar om du upptäcker en risk, som dålig luft, ett halt golv eller en besvärlig arbetsställning.

Läs också: Vad är ett skyddsombud? 

Skyddsronder och checklistor

För fysisk arbetsmiljö kan mätning och analys vara en del av undersökningsarbetet. Andra bra sätt att systematiskt gå igenom den fysiska arbetsmiljön är att göra skyddsronder och använda checklistor.

Hos Suntarbetsliv finns en samlingssida för skyddsronder och checklistor, där några har fokus på fysisk arbetsmiljö. Utgå gärna från dokumentet Skyddsrond: Fysisk arbetsmiljö för att gå igenom arbetsmiljöfaktorer på arbetsplatsen inom tiotalet olika områden, men anpassa checklistan till er verksamhet. Fler bra checklistor gällande fysisk arbetsmiljö finns hos Arbetsmiljöverket.

Fysisk arbetsmiljö hemma

Arbetar du hemifrån ska din arbetsplats i hemmet också omfattas av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Din arbetsgivare är ansvarig för arbetsmiljön oavsett var arbetet utförs. Som anställd ska du uppmärksamma risker i arbetsmiljön hemma och meddela din chef eller ditt skyddsombud.

I artiklarna Arbetsmiljö för köksbordsjobbare och Många små rörelsepauser viktiga för hälsan finns tips om hur du kan tänka kring ergonomi vid hemmaarbete.

Fysisk arbetsmiljö

Några lagkrav kring fysisk arbetsmiljö:

  • Arbetet ska kunna utföras i en sund och säker miljö.
  • Förhållanden för luft, ljud, ljus och vibrationer ska vara tillfredsställande.
  • Maskiner, redskap och ämnen får bara användas på ett säkert sätt eller med skyddsutrustning.
  • Det ska finnas anpassade personalutrymmen för hygien, måltider och vila.

Läs om fler delar av arbetsmiljön i artikeln Vad är arbetsmiljö?

8 stöd för en bra fysisk arbetsmiljö

Checklita - Suntrbetslivs illustration med en hand, en penna och ett papper med punkter som bockats avFörbättra den fysiska arbetsmiljön på din arbetsplats – ta hjälp av våra verktyg! Här tipsar vi om stöd inom olika områden:

Text: Jeanette Neij