Minska risken för halkolyckor på jobbet: 7 tips

6 december 2021 Lästid: 5 min
Äldre kvinna och yngre går med rullator i snö.
Personal inom hemtjänsten är en av de yrkesgrupper som oftast halkar och skadar sig på jobbet. Men det finns sätt att minska riskerna. Det handlar om allt från pingvingång till rätt planering, berättar forskare.

Foto: Johnér Bildbyrå

Vintern är här, och med den halkolyckorna. Personal inom hemtjänst, hemsjukvård och fritids är några av dem som skadas oftast – men det finns sätt att minska riskerna. Här kommer två halkforskare med sina bästa tips.

Halkolyckor i samband med jobbet är ett stort problem. Många drabbas och skadorna leder ofta till långa sjukskrivningar eller bestående skador. Några av de yrkesgrupper som drabbas oftast är hemtjänstpersonal, personal i hemsjukvård och fritidspersonal.

Det berättar Glenn Berggård, forskare vid Luleå tekniska universitet. Han studerar trafiksäkerhet för fotgängare och trafikplanering, och har skrivit en rad rapporter och vetenskapliga artiklar om halkskydd.

Ansiktsporträtt Glenn Berggård.– Det vanligaste som händer är att man inte får fäste med den främre foten. Den glider iväg, säger han.

Det är det här som många brukar beskriva som att marken ”bara försvinner”. Problemet är som störst bland dem som är lite äldre, eftersom de inte har lika lätt att återfå balansen när det väl händer.

Minska riskerna med balansträning

Det finns några tillfällen där risken är extra stor.

 • När underlaget förändras, till exempel när man går från en snöröjd gata till en som inte är det
 • När väderleken växlar, särskilt runt nollstrecket
 • När det lutar i sidled
 • När det är mörkt
 • När man har bråttom
 • När man bär saker i händerna

Vad kan man då göra för att minska riskerna?

– Det är bra att träna upp sin balans. Det kan man göra enkelt på egen hand.

Ansiktsporträtt Agneta Larsson.

Det säger Agneta Larsson, forskare i fysioterapi vid Luleå tekniska universitet. Hon har också forskat kring halka, men också om arbetsförhållanden för personal inom hemtjänst och hemsjukvård.

Balansen tränar man på genom att till exempel stå på ett ben. Dessutom är det bra att hålla sig fysiskt aktiv överlag, säger hon, för att behålla styrka och rörlighet.

Det finns också speciell fallträning, som gör att man inte skadar sig så mycket om man väl faller. Den kan man göra på arbetstid. Vi har berättat om fallträningen i bland annat denna artikel.

Bär inte saker i händerna

Ett annat tips är att inte bära saker i händerna. Bär man saker i händerna får man dels förändrad balans genom att tyngdpunkten hamnar snett, och dessutom får man svårare att parera om man snubblar till.

– Behöver man ha med sig saker är det bättre att stoppa dem i en ryggsäck eller en dragväska, säger Glenn Berggård.

Behöver man ha med sig saker är det bättre att stoppa dem i en ryggsäck

Ytterligare ett tips från forskarna är att försöka se till att det inte är för mörkt. Arbetar man på till exempel fritids är det upp till arbetsgivaren att se till att gården inte är för mörk. För personal i hemtjänsten eller hemsjukvården kanske det kan vara aktuellt med pannlampa istället.

Bra skor och pingvingång

En annan sak som man behöver är bra skor eller broddar. Det gäller att ha bra friktion runt hela sulan – inte bara fram eller bak. Med fäste under hela foten kan man röra sig avspänt och snabbare. Har man bara broddar fram är det dessutom lätt hänt att man ändå glider iväg när man ska sätta i den främre foten.

Den som inte har broddar måste istället tänka på att ha rätt sula. Och då pratar vi inte bara mönster, utan även material.

– Gamla sorters sulor kan bli halare ju kallare det blir, eftersom de blir stela. Det gäller att prata med en kunnig skoförsäljare, som har koll på moderna sulor, säger Glenn Berggård.

Han tipsar också om att gå på ett säkrare sätt. Som en pingvin, nästan.

– Det handlar om att gå med benen lite bredare, och att vara lite lätt framåtlutad.

Tid, riskbedömning och delad kunskap

Forskarnas sista tips handlar om att arbeta organisatoriskt mot halkan. Det handlar till exempel om att planera så att man har tillräckligt med tid, inom bland annat hemtjänst och hemsjukvård.

– Man behöver mer tid vissa säsonger. Annars går man fortare än vad som är säkert, säger Agneta Larsson.

Vi måste också lära oss av varandra

Man behöver också arbeta aktivt med incidentrapporter och riskbedömningar.

– Fundera tillsammans på vad som nästan hände, och hur ni kan undvika att det händer igen. Vi måste också lära oss av varandra. ”Så här ser det ut hemma hos den och den, här är det halt”, och så vidare. Dela kunskap, helt enkelt.

Tusentals fallolyckor

Varje år sker ungefär 7200 fallolyckor utomhus – över hälften i perioden från november till februari.

Ungefär hälften av de fallen leder till mer än 30 dagars sjukfrånvaro eller medicinsk invaliditet, det vill säga bestående fysiska och psykiska besvär.

Det berättar AFA Försäkring i en statistikrapport om halka, som släpptes under hösten 2021.

Sju tips från forskarna

 • Träna balans och håll dig fysiskt aktiv.
 • Träna fallteknik.
 • Håll inte saker i händerna.
 • Lys upp i mörkret.
 • Ha broddar eller skor med bra sula. Se till att det är bra underlag under hela foten.
 • Gå som en pingvin.
 • Arbeta med planering, incidentrapporteringar och riskbedömning. Dela kunskap med varandra.

Prata fallolyckor på jobbet

Vill ni förebygga fallolyckor på jobbet? Ta hjälp av Suntarbetslivs dialogstartare Forskning på 5: Förebygg fallolyckor – vanligaste arbetsskadan.

I dialogstartaren finns bland annat den här filmen:

Text: Anna Wettergård