Ett hjälpmedel som underlättar. Motoriserade draglakan består av en rulle på var sida om sängen, där ett långt draglakan kan vevas upp med hjälp av en fotpedal.

Foto: TurnAid Aps

Draglakan med motor skonar ryggen

Lunds kommun köper nu in motoriserade draglakan till alla sina äldreboenden. Det innebär färre onda ryggar och en lugnare och tryggare omvårdnad för sängliggande äldre.

Lunds kommun är en så kallad modellkommun för äldreomsorgens digitalisering. Kommunen är en av tio i landet som har utsetts av Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. De ska stötta andra kommuner med kunskap om digitala tjänster och teknik.

Det innebar att Lunds kommun fick lite extra pengar 2020 från SKR, som de bland annat använde till att köpa in och testa motoriserade draglakan i äldreomsorgen. Varje sådant motordrivet hjälpmedel kostade cirka 30 000 kronor.

Eva Mårtensson Karlsson utvecklingsledare Lunds kommun– Bollnäs kommun hade använt sådana och de hade mycket goda erfarenheter. Jag kontaktade dem och sedan även tillverkaren, berättar Eva Mårtensson Karlsson, utvecklingsledare för särskilda boenden inom Lunds vård- och omsorgsförvaltning.

De började med att köpa in ett par motoriserade draglakan till Reimerdals äldreboende i Lund, som har sex avdelningar varav tre är demensboenden. Utrustningen monterades på två sängar och togs i bruk.

Personalen såg ganska snabbt att de ville ha fler.

– Personalen såg ganska snabbt att de ville ha fler. De sa att det fungerade jättebra, säger Eva Mårtensson Karlsson.

Nöjd personal

En utvärdering i början av 2021 visade att personalen var väldigt nöjd och inte såg några nackdelar med systemet. Under sommaren 2021 beslöt Lunds kommun därför att köpa in sådana hjälpmedel till alla sina tretton äldreboenden.

Det motoriserade draglakanet gör det bland annat möjligt för en enda person att vända på den som är sängliggande. Och att vända och förflytta liggande brukare behöver man göra ofta för att sköta personlig hygien, undvika liggsår med mera.

Att en anställd själv kan vända på brukaren innebär att den andra person som annars hade behövts istället kan ägna sig åt andra brukare på boendet.

Man frigör mycket tid.

– Man frigör mycket tid när dubbelbemanningen minskar, konstaterar Eva Mårtensson Karlsson.

Förhoppningsvis upplever de äldre också en högre kvalitet på omvårdnaden när personalen får mer tid för sitt arbete, tror hon.

För personalen innebär det att stressen minskar. Det blir också mindre skadlig belastning för personalen.

– Förflyttningarna blir bättre. Man upplever inte att det är bra varken för brukare eller personal att slita och dra i dem som ligger i sängen, säger Letizia Söderholm, undersköterska och skyddsombud på Safiren, en av avdelningarna på Reimerdals äldreboende.

Hon menar att det finns stora arbetsmiljövinster med motoriserade draglakan.

– Har man en brukare som är tung och svår att vända så underlättar det jättemycket. Man får ett lättare vridmoment och inte bara rygg och axlar utan i stort sett hela kroppen skonas.

Andra fördelar med de motoriserade draglakanen är att brukarens trygghet och integritet ökar när det blir lugnare och det räcker med en personal som exempelvis hjälper till med den personliga hygienen.

Går snabbt att lära sig

Alla sjukgymnaster/fysioterapeuter och arbetsterapeuter på Lunds äldreboenden har fått utbildning i att använda de motoriserade draglakanen. De utbildar i sin tur personalen ute på golvet. Utbildningen tar cirka en och en halv timme.

– Man lär sig det snabbt, konstaterar Letizia Söderholm.

Motoriserade draglakan har funnits i många år men det är först under senare tid som kommuner börjat köpa in dem. En anledning kan vara att de är ganska dyra.

– Man frigör dock tid med dem. Men syftet är inte att spara pengar utan att frigöra mer tid för kvalitet i omvårdnaden och förbättra personalens arbetsmiljö, säger Eva Mårtensson Karlsson.

– Jag har inte sett några nackdelar med de motoriserade draglakanen. Om man använder dem som man ska har de bara fördelar, säger Letizia Söderholm.

Text: Michael Nyhaga, 08 november 2021

Relaterade verktyg

Senaste artiklar

De har utvecklingssamtalen på gående fot

Promenadmöten kan fungera utmärkt för samtal på en arbetsplats. På Marbäcks förskola i Svedala har man både utvecklingssamtal och avstämningssamtal på gående fot. Det blir ett mer avslappnat och givande…

“Nu kan jag vara nära mina medarbetare”

Bollebygds förvaltningar har blivit mer chefstäta. Rektor Linda Andersson har numera ansvaret för två förskolor istället för tre. Arbetsglädjen har ökat, liksom förmågan att vara en närvarande chef. Hon tackar Chefoskopet för det. Det…

Kasam: så skapar de känsla av sammanhang

Hur kan man göra arbetsvardagen mer begriplig, hanterbar och meningsfull? Det har chefer och medarbetare jobbat tillsammans med i Strömsunds kommun. Resultatet har bland annat blivit ett öppnare samtalsklimat och…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

 • Chefoskopet

  Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

 • Digi-ronden

  För bättre digital arbetsmiljö

 • OSA-kompassen

  Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

 • Prehabguiden

  Vägledning för arbetsanpassning och rehabilitering

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?