Draglakan med motor skonar ryggen

8 november 2021 Lästid: 4 min
En tom sjukhussäng i ett tomt vitt rum.
Ett hjälpmedel som underlättar. Motoriserade draglakan består av en rulle på var sida om sängen, där ett långt draglakan kan vevas upp med hjälp av en fotpedal.

Foto: TurnAid Aps

Lunds kommun köper nu in motoriserade draglakan till alla sina äldreboenden. Det innebär färre onda ryggar och en lugnare och tryggare omvårdnad för sängliggande äldre.

Lunds kommun är en så kallad modellkommun för äldreomsorgens digitalisering. Kommunen är en av tio i landet som har utsetts av Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. De ska stötta andra kommuner med kunskap om digitala tjänster och teknik.

Det innebar att Lunds kommun fick lite extra pengar 2020 från SKR, som de bland annat använde till att köpa in och testa motoriserade draglakan i äldreomsorgen. Varje sådant motordrivet hjälpmedel kostade cirka 30 000 kronor.

Eva Mårtensson Karlsson utvecklingsledare Lunds kommun– Bollnäs kommun hade använt sådana och de hade mycket goda erfarenheter. Jag kontaktade dem och sedan även tillverkaren, berättar Eva Mårtensson Karlsson, utvecklingsledare för särskilda boenden inom Lunds vård- och omsorgsförvaltning.

De började med att köpa in ett par motoriserade draglakan till Reimerdals äldreboende i Lund, som har sex avdelningar varav tre är demensboenden. Utrustningen monterades på två sängar och togs i bruk.

Personalen såg ganska snabbt att de ville ha fler.

– Personalen såg ganska snabbt att de ville ha fler. De sa att det fungerade jättebra, säger Eva Mårtensson Karlsson.

Nöjd personal

En utvärdering i början av 2021 visade att personalen var väldigt nöjd och inte såg några nackdelar med systemet. Under sommaren 2021 beslöt Lunds kommun därför att köpa in sådana hjälpmedel till alla sina tretton äldreboenden.

Det motoriserade draglakanet gör det bland annat möjligt för en enda person att vända på den som är sängliggande. Och att vända och förflytta liggande brukare behöver man göra ofta för att sköta personlig hygien, undvika liggsår med mera.

Att en anställd själv kan vända på brukaren innebär att den andra person som annars hade behövts istället kan ägna sig åt andra brukare på boendet.

Man frigör mycket tid.

– Man frigör mycket tid när dubbelbemanningen minskar, konstaterar Eva Mårtensson Karlsson.

Förhoppningsvis upplever de äldre också en högre kvalitet på omvårdnaden när personalen får mer tid för sitt arbete, tror hon.

För personalen innebär det att stressen minskar. Det blir också mindre skadlig belastning för personalen.

– Förflyttningarna blir bättre. Man upplever inte att det är bra varken för brukare eller personal att slita och dra i dem som ligger i sängen, säger Letizia Söderholm, undersköterska och skyddsombud på Safiren, en av avdelningarna på Reimerdals äldreboende.

Hon menar att det finns stora arbetsmiljövinster med motoriserade draglakan.

– Har man en brukare som är tung och svår att vända så underlättar det jättemycket. Man får ett lättare vridmoment och inte bara rygg och axlar utan i stort sett hela kroppen skonas.

Andra fördelar med de motoriserade draglakanen är att brukarens trygghet och integritet ökar när det blir lugnare och det räcker med en personal som exempelvis hjälper till med den personliga hygienen.

Går snabbt att lära sig

Alla sjukgymnaster/fysioterapeuter och arbetsterapeuter på Lunds äldreboenden har fått utbildning i att använda de motoriserade draglakanen. De utbildar i sin tur personalen ute på golvet. Utbildningen tar cirka en och en halv timme.

– Man lär sig det snabbt, konstaterar Letizia Söderholm.

Motoriserade draglakan har funnits i många år men det är först under senare tid som kommuner börjat köpa in dem. En anledning kan vara att de är ganska dyra.

– Man frigör dock tid med dem. Men syftet är inte att spara pengar utan att frigöra mer tid för kvalitet i omvårdnaden och förbättra personalens arbetsmiljö, säger Eva Mårtensson Karlsson.

– Jag har inte sett några nackdelar med de motoriserade draglakanen. Om man använder dem som man ska har de bara fördelar, säger Letizia Söderholm.

Artikeln i korthet

Lunds kommun har beslutat köpa in motoriserade draglakan till alla sina äldreboenden.

Alla fysioterapeuter och arbetsterapeuter på Lunds äldreboenden har fått utbildning i att använda de motoriserade draglakanen. De utbildar i sin tur personalen ute på golvet. Utbildningen tar cirka en och en halv timme.

En utvärdering visar att personalen på äldreboendena är väldigt nöjda med hjälpmedlet.

Motoriserade draglakan – så funkar det

Det finns flera sorters motoriserade hjälpmedel för att flytta och vända sängliggande brukare och patienter.

Det som används i Lund består av ett glidlakan i ett glatt material på madrassen. Ett långt draglakan på tre-fyra meter glider mot det när det vevas upp på en vals utmed sängens långsida med hjälp av en elektrisk motor. Därmed vänds den som är sängliggande.

Utrustningen monteras som en sänggrind på sängen och kan hanteras med en fotkontroll så att den som arbetar vid sängen har fria händer under vändningen.

Falkenberg och Hässleholm, Bollnäs och Övertorneå är några andra kommuner som köpt in motoriserade draglakan.

Text: Michael Nyhaga