Våra vänners verktyg

ErgoArmMeter

Rätt belastning för din arm

illustration

Mät belastning på en arm

Lagom varierade rörelser gör kroppen balanserad och stark. Med appen ErgoArmMeter mäter du enkelt belastningen på en arm, för att hitta vägen till hållbara rörelser.

Appen ger dig direkt svar på hur din arm belastas, vinkel på armen och kan enkelt användas för att jämföra två olika arbetssätt. Resultatet från mätningarna syns i appen och kan sparas som en fil som kan skickas vidare, i t.ex. utbildningssyfte.

Frågetecken

Fakta verktyget

Appen ErgoArmMeter är framtagen av Liyun Yang, doktorand i ergonomi på Kungliga Tekniska Högskolan, och Mikael Forsman, professor i ergonomi på Centrum för arbets- och miljömedicin och vid Karolinska Institutet.

Relaterade artiklar