Ergonomihjälpen

Stöd för en ergonomisk arbetsplats

God ergonomi är en naturlig del i en bra arbetsmiljö

Ergonomi handlar om att utforma arbetsuppgifter och arbetsplatser på ett sätt som gör att vi förebygger ohälsa och olycksfall. Rörelse, en variation av arbetsställningar och tid för återhämtning minskar risken för värk och belastningsskador.

Ergonomihjälpen ger stöd för hur ergonomin på arbetsplatsen och arbetet kan utformas så bra som möjligt.

Ergonomihjälpen innehåller:

  • Ergonomi på rätt sätt – Ett metodstöd för att planera, undersöka, genomföra och kontrollera åtgärder för att identifiera arbetsförhållanden som kan leda till belastningsbesvär.
  • Ergonomiutmaningar – Exempel på vanliga ergonomiska problem och förslag på åtgärder för att förebygga besvär.