Allergironden

Digital checklista

Allergironden för en bättre arbetsmiljö 

Arbetsgivaren ansvarar för att inomhusmiljön är god. Den digitala checklistan är ett stöd i det allergiförebyggande arbetet i skolan och förskolan.

Allergironden har tagits fram för att underlätta för personalen på skolor eller förskolor att upptäcka och åtgärda allergirisker.

Så här använder du checklistan:

  1. Lägg till den skola eller förskola ronden gäller.
  2. Svara på frågorna.
  3. Skapa en handlingsplan.
  4. Genomför och följ upp åtgärderna i handlingsplanen.