Våra vänners verktyg

Allergironden

Digital checklista

Illustration

Allergironden för en bättre arbetsmiljö

Arbetsgivaren ansvarar för att inomhusmiljön är god. Den digitala checklistan är ett stöd i det allergiförebyggande arbetet i skolan och förskolan.

Allergironden har tagits fram för att underlätta för personalen på skolor eller förskolor att upptäcka och åtgärda allergirisker.

Så här använder du checklistan:

1. Lägg till den skola eller förskola ronden gäller.
2. Svara på frågorna.
3. Skapa en handlingsplan.
4. Genomför och följ upp åtgärderna i handlingsplanen.

Frågetecken

Fakta om checklistan

Allergironden är en digital checklista som Astma- och Allergiförbundet har tagit fram. Checklistan är ett stöd i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Allergironden görs med fördel i samverkan mellan arbetsgivare, arbetsmiljöombud, skyddsombud och medarbetare.

Relaterade verktyg