Jobba systematiskt med belysningen

11 oktober 2021 Lästid: 3 min
leende kvinna i kontorslandskap som pekar på lappar uppsatta på en vägg. Intill henne en lampa.
Ljuset är viktigt på arbetsplatsen, och man kan behöva hjälp för att få till en bra belysning. Nu finns särskilda riktlinjer till stöd för det systematiska arbetsmiljöarbetet med ljuset.

Foto: Johnér Bildbyrå

Kepstestet och penntestet, hört talas om dem? De är enkla sätt att kolla om ljuset på arbetsplatsen är hälsosamt. Båda testerna finns med i MYNAKs ”Riktlinjer för synergonomi – belysning och synförhållanden på arbetsplatsen”.

Testen går till så här: när du kliver in på arbetsplatsen, sätt på dig en keps. Då försvinner eventuella bländningar i synfältet. Känns ljuset behagligare med kepsen på, så behöver något göras åt belysningen i rummet. Detsamma gäller om du ställer en penna på arbetsbordet framför dig, och skuggan faller inåt, mot kroppen. Faller skuggan utåt är ljuset riktat åt rätt håll.

Dåligt ljus kan ge värk i kroppen

Resultatet av dålig ljusmiljö kan innebära en komplex kombination av risker – det enkla kepstestet kan just ha visat att arbetsplatsen skapar risk för ögonbesvär, felaktig arbetsställning, huvudvärk, muskuloskeletala besvär, sänkt prestationsförmåga, rubbad dygnsrytm, och så vidare.

Och ser vi dåligt kompenserar vi på olika sätt för det med kroppen, utan att tänka på det själva. Vi sträcker till exempel ut huvudet mot skärmen för att se bättre när bokstäverna blir suddiga.

Ta med belysningen i ert sam

Riktlinjerna avslutas med ett kapitel med steg-för-steganvisningar om hur synergonomin kan inkluderas i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Här finns mycket att åstadkomma, förklarade arbetsmiljöingenjör Inga-lill Andersson Hjelm när hon presenterade riktlinjerna vid ett webbinarium som Mynak arrangerade nyligen:

– Vi har i riktlinjerna tagit fram metoder och checklistor för bättre synergonomi. Även Prevent och arbetsmiljöverket har checklistor.

En annan del i det systematiska arbetsmiljöarbetet är att under skyddsronder och på arbetsplatsträffar ställa frågor om hur medarbetarna mår rent fysiskt: har medarbetare huvudvärk eller migrän? Ont i axlarna? Därefter kan man jämföra svaren med hur belysningen fungerar på arbetsplatsen.

Riskbedöm med Veram

Den synergonomiska riskbedömningsmetoden benämnd VERAM (Visual Ergonomics Risk assessment Method) lyfts fram i riktlinjerna. Forskningen bakom den är finansierad av AFA Försäkring, och är framtagen på Lunds Tekniska Högskola i samarbete med representanter för företagshälsovården.

Främst har forskarna tittat på kopplingen mellan ögonbesvär och muskuloskeletala problem. Sambandet är starkt. Av dem som uppgett mycket ögonbesvär har 94 procent också ont i nacken, drygt 80 procent har ont i skuldrorna och i övre ryggen, och 61 procent har ont i armarna. Utan ögonbesvär var det bara 39 procent som hade ont i nacken, för att nämna ett jämförelsetal.

Man kommer långt med enkla åtgärder

Så vad i belysningen är det då som skapar problem? Ljusets riktning, belysningens styrka, och bländning i första hand. Men också flimmer – lysrör med glimtändare är riktiga flimmerbovar. Reflekterande ytor har också betydelse, varför färgen på skrivbordet blir viktig. Vitt och svart går bort. Ljus träfärg eller ljus gråfärg ger en mjukare kontrast som är bättre för ögat. Den goda nyheten är att det sällan är kostsamt att få en väsentligt bättre synergonomi, meddelade Inga-Lill Andersson Hjelm.

– Anledningen till problemen är till stor del okunskap och man kommer långt med enkla åtgärder, som gardiner. Eller att ställa in ljusstyrka och kontrast på den egna bildskärmen, många vet inte att man kan göra det.

Verktyg och stöd

Riktlinjer för synergonomi

Mynak, Myndigheten för arbetsmiljökunskap har tagit fram Riktlinjer för synergonomi – belysning och synförhållanden på arbetsplatsen.

Riktlinjerna är framtagna tillsammans med forskare och vänder sig till företagshälsovård, chefer och skyddsombud.

De innehåller bland annat råd om hur man kan få med synergonomin i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Riktlinjerna för synergonomi hittar du här.

Riskbedöm belysningen - några tips för en medarbetarenkät

Förslag på frågor om belysningen att ta med i en medarbetarenkät:

  • Upplever du att belysningen är tillräckligt bra för att du ska kunna
    utföra ditt arbete?
  • Förekommer det att du har huvudvärk och migrän som du kopplar
    till ditt arbete, och i så fall hur ofta?
  • Upplever du någon gång ögonbesvär såsom torra, ansträngda eller
    trötta ögon eller känslighet mot ljus?

I riktlinjerna hittar du mer fakta och förslag på hur du kan arbeta systematiskt med belysningen på er arbetsplats. 

Text: Marika Sivertsson