Kartlägg risker på jobbet med checklistor

9 februari 2021 Lästid: 3 min
Sammanfattning av artikeln

Checklistor är ett bra sätt att skapa bättre och säkrare arbetsplatser. Använd dem gärna vid skyddsronder och riskbedömningar.

Hos Suntarbetsliv finns en sida med alla checklistor och skyddsronder samlade. Det underlättar det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Bra checklistor i arbetsmiljöarbete är anpassade till användaren och till arbetet som görs på arbetsplatsen. De synliggör risker och ger kunskap.

Två personer i ett storkök tittar på en checklista.
Checklistor och skyddsronder är ett bra stöd för att bedöma risker på arbetsplatsen. Hos Suntarbetsliv finns det checklistor inom en rad olika områden.

Foto: Maskot / TT

Sammanfattning av artikeln

Checklistor är ett bra sätt att skapa bättre och säkrare arbetsplatser. Använd dem gärna vid skyddsronder och riskbedömningar.

Hos Suntarbetsliv finns en sida med alla checklistor och skyddsronder samlade. Det underlättar det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Bra checklistor i arbetsmiljöarbete är anpassade till användaren och till arbetet som görs på arbetsplatsen. De synliggör risker och ger kunskap.

Checklistor är ett bra stöd i arbetsmiljöarbetet. Nu finns Suntarbetslivs alla checklistor samlade på en sida.

– Vi ville samla och lyfta upp alla våra checklistor och skyddsronder på en lättillgänglig sida. Det har funnits ett behov av och en efterfrågan på det.

Porträttbild på Petra Salino.Det säger Petra Salino, projektledare på Suntarbetsliv.

Checklistorna på Suntarbetslivs samlingssida ger stöd för att skapa bättre och säkrare arbetsplatser, och de täcker flera områden: den fysiska, digitala, organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

De går att använda både vid skyddsronder och vid riskbedömningar. Här finns också en checklista för att kunna se om alla bitar i det systematiska arbetsmiljöarbetet finns på plats, och en checklista som stöd vid introduktion av nyanställda.

Petra Salino säger att de olika listorna både ger stöd i vad man ska göra och hur man ska göra det.

– Här kan man bocka av att man gör det man ska och bör göra. Det gör arbetet mer systematiskt.

Det gör arbetet mer systematiskt

Och nästan alla kan ha nytta av sidan, säger Petra Salino:

– Samlingssidan vänder sig till alla som har arbetsmiljöansvar eller arbetsmiljöuppgifter. Det kan vara chefer, skyddsombud eller HR. Vanliga medarbetare kan naturligtvis också tipsa sin chef om de här checklistorna.

Läs också: Vad är ett skyddsombud?

Kännetecken på bra checklistor

Ansiktsporträtt Ann Beth Antonsson.Även Ann-Beth Antonsson, professor emeritus vid KTH, vill uppmana arbetsplatser att använda checklistor:

– Använd dem som stöd i arbetsmiljöarbetet. Det ger bättre resultat än att försöka kartlägga risker efter eget huvud.

Hon berättar att bra checklistor i arbetsmiljöarbete har vissa kännetecken:

  • De är anpassade till användaren – en ergonom i företagshälsovården behöver en sak, skyddsombudet en annan.
  • De är även anpassade till det arbete som görs på arbetsplatsen – det är lättare att använda checklistan om man känner igen sig i frågorna.
  • De synliggör risker, samtidigt som de ger kunskap om lösningar på problem – frågan ska inte vara ”är röken farlig?” utan ”finns det utsug som fångar in farlig svetsrök?”.
  • De överför kunskap om god praxis, sätter normer och påverkar attityder.

– Bra checklistor hjälper användarna att skilja allvarliga risker från mindre allvarliga. De ska också gå att anpassa till den egna arbetsplatsen.

Ett argument som brukar framföras mot checklistor är att de kan begränsa tankarna. Att man med en lista i handen riskera att missa annat, som inte råkade stå på listan. Den invändningen håller inte, enligt Ann-Beth Antonsson.

– Man identifierar faktiskt fler risker än med andra metoder. Kvaliteten i bedömningarna blir också bättre.

På samlingssidan finns:

Checklistor och skyddsronder inom:

  • Fysisk arbetsmiljö
  • Organisatorisk och social arbetsmiljö
  • Digital arbetsmiljö

Här finns också:

  • Riskbedömning vid förändring
  • Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet
  • Checklista för arbetsplatsintroduktion

Klicka här för att komma till sidan!

Följ upp ert systematiska arbetsmiljöarbete

Illustration ikryssad ruta.Varje år ska det systematiska arbetsmiljöarbetet följas upp, och på Suntarbetslivs samlingssida finns en checklista till det.

Här finns påståenden ska besvaras med ja, nej eller delvis. Bland påståendena finns: ”Arbetsmiljöarbetet är integrerat i vår verksamhet” och ”Det finns mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön”.

Klicka här för att komma till checklistan!

Text: Margareta Edling / Anna Wettergård