– Bra checklistor hjälper också användarna att skilja allvarliga risker från mindre allvarliga. De ska också gå att anpassa till den egna arbetsplatsen, Ann-Beth Antonsson.

Foto: Torbjörn Larsson

Kartlägg risker på jobbet med hjälp av checklistor

Använd checklistor som stöd i arbetsmiljöarbetet, det ger bättre resultat än att försöka kartlägga risker efter eget huvud, säger forskaren Ann-Beth Antonsson.

Checklistor är en etablerad metod för att få till standardiserade arbetssätt. De används i verksamheter där det är viktigt att alla gör likadant. Arbetsmiljön är bara ett av många användningsområden.

– Inom till exempel flyget, vården och vid kärnkraftverk förekommer checklistor, sade Ann-Beth Antonsson. Det är områden där det finns mycket kunskap, där systemen är komplexa och där det finns stor risk för felbeslut, som kan få allvarliga följder.

I arbetsmiljöarbetet kan checklistor fungera utmärkt för att fånga upp och åtgärda risker – särskilt för dem som jobbar med frågorna utan att själva vara uttalade ”arbetsmiljöexperter”.

– Alternativet är att man själv ska leta rätt på alla risker i verksamheten, bedöma dem och undersöka vilka åtgärder som kan sättas in. Det kräver mera tid och kunskap och är dessutom svårare att få rätt.

Bra checklistor i arbetsmiljöarbete har vissa kännetecken, enligt Ann-Beth Antonsson.

  • De är anpassade till användaren – en ergonom i företagshälsovården behöver en sak, skyddsombudet en annan.
  • De är även anpassade till det arbete som görs på arbetsplatsen – det är lättare att använda checklistan om man känner igen sig i frågorna.
  • De synliggör risker, samtidigt som de ger kunskap om lösningar på problem – frågan ska inte vara ”är röken farlig?” utan ”finns det utsug som fångar in farlig svetsrök?”, beskrev hon, med ett exempel från industrin.
  • De överför kunskap om god praxis, sätter normer och påverkar attityder.

– Bra checklistor hjälper också användarna att skilja allvarliga risker från mindre allvarliga. De ska också gå att anpassa till den egna arbetsplatsen.

För att mäta trivsel och arbetsklimat kan checklistor innehålla frågor till medarbetarna om exempelvis vilket stöd de får från chefen. Men det förutsätter att det inte finns för mycket konflikter på arbetsplatsen.

Man identifierar faktiskt fler risker än med andra metoder

– Om klimatet är sådant att alla vill väl och stämningen inte är infekterad, så fungerar checklistor för att fånga upp även mjukare arbetsmiljöfrågor.

Ett argument som brukar framföras mot checklistor är att de kan begränsa tankarna. Att man med en lista i handen riskera att missa annat, som inte råkade stå på listan. Den invändningen håller inte, enligt Ann-Beth Antonsson.

– Man identifierar faktiskt fler risker än med andra metoder. Kvaliteten i bedömningarna blir också bättre.

Text: Margareta Edling, 16 april 2014

Senaste artiklar

Samverkan gav svalare somrar på boenden

När fem äldreboenden i Vänersborg skulle byggas om, involverades personalen i processen redan från början – långt innan byggstart. Det har lett till mindre stress, sänkta sjuktal och behagligare inomhustemperaturer…

Så tog Region Skåne fram sin handlingsplan

Som en följd av coronaviruset har Region Skåne tagit fram en handlingsplan för att bedöma risker i arbetsmiljön. Arbetet tog bara några veckor. De flesta punkter i planen handlar om…

Reflektionsstöd svetsar samman gruppen

Fyra korta reflektionsfrågor, i början och slutet av varje arbetspass. Det är en metod som används i Region Östergötland för att skapa tydlighet, lyfta svåra frågor och svetsa samman vårdlag.…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

  • Chefoskopet

    Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

  • Digi-ronden

    För bättre digital arbetsmiljö

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?

Handbok för återhämtning

Pressad vårdpersonal behöver återhämtning för att orka. Även små förändringar i rätt riktning är viktiga. Nu har forskare skrivit en...