Två personer i ett storkök tittar på en checklista

Checklistor och skyddsronder är ett bra stöd för att bedöma risker på arbetsplatsen. Hos Suntarbetsliv finns det checklistor inom en rad olika områden.

Foto: Maskot / TT

Kartlägg risker på jobbet med checklistor

Checklistor är ett bra stöd i arbetsmiljöarbetet. Nu finns Suntarbetslivs alla checklistor samlade på en sida.

– Vi ville samla och lyfta upp alla våra checklistor och skyddsronder på en lättillgänglig sida. Det har funnits ett behov av och en efterfrågan på det.

Porträttbild på Petra Salino.Det säger Petra Salino, projektledare på Suntarbetsliv.

Checklistorna på Suntarbetslivs samlingssida ger stöd för att skapa bättre och säkrare arbetsplatser, och de täcker flera områden: den fysiska, digitala, organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

De går att använda både vid skyddsronder och vid riskbedömningar. Här finns också en checklista för att kunna se om alla bitar i det systematiska arbetsmiljöarbetet finns på plats, och en checklista som stöd vid introduktion av nyanställda.

Petra Salino säger att de olika listorna både ger stöd i vad man ska göra och hur man ska göra det.

– Här kan man bocka av att man gör det man ska och bör göra. Det gör arbetet mer systematiskt.

Det gör arbetet mer systematiskt

Och nästan alla kan ha nytta av sidan, säger Petra Salino:

– Samlingssidan vänder sig till alla som har arbetsmiljöansvar eller arbetsmiljöuppgifter. Det kan vara chefer, skyddsombud eller HR. Vanliga medarbetare kan naturligtvis också tipsa sin chef om de här checklistorna.

Kännetecken på bra checklistor

Ann Beth AntonssonÄven Ann-Beth Antonsson, professor emeritus vid KTH, vill uppmana arbetsplatser att använda checklistor:

– Använd dem som stöd i arbetsmiljöarbetet. Det ger bättre resultat än att försöka kartlägga risker efter eget huvud.

Hon berättar att bra checklistor i arbetsmiljöarbete har vissa kännetecken:

 • De är anpassade till användaren – en ergonom i företagshälsovården behöver en sak, skyddsombudet en annan.
 • De är även anpassade till det arbete som görs på arbetsplatsen – det är lättare att använda checklistan om man känner igen sig i frågorna.
 • De synliggör risker, samtidigt som de ger kunskap om lösningar på problem – frågan ska inte vara ”är röken farlig?” utan ”finns det utsug som fångar in farlig svetsrök?”.
 • De överför kunskap om god praxis, sätter normer och påverkar attityder.

– Bra checklistor hjälper användarna att skilja allvarliga risker från mindre allvarliga. De ska också gå att anpassa till den egna arbetsplatsen.

Ett argument som brukar framföras mot checklistor är att de kan begränsa tankarna. Att man med en lista i handen riskera att missa annat, som inte råkade stå på listan. Den invändningen håller inte, enligt Ann-Beth Antonsson.

– Man identifierar faktiskt fler risker än med andra metoder. Kvaliteten i bedömningarna blir också bättre.

Text: Margareta Edling / Anna Wettergård, 09 februari 2021

Relaterade verktyg

Senaste artiklar

Så klarar ni värmen på jobbet

När sommaren kommer är det viktigt att hålla koll på temperaturen på arbetsplatsen. Värmen kan nämligen påverka allt från hälsa och komfort till produktivitet och stressnivå. Sommaren är här, och…

Tips för trygg återgång efter pandemin

Eskilstuna kommun har gjort en plan för hur medarbetarna ska återgå till arbetsplatserna när det är dags. – Kom igång med planeringen nu, även om ni inte vet när ni ska…

Här tar de tillvara senior kompetens

På en specialistmottagning är det mycket att lära för den som kommer ny. Då kan en mentor vara till stor hjälp. På Uddevalla sjukhus stöttas nya sjuksköterskan Mikaela Siver av…

Områden

Tillsammans skapar vi en arbetsplats som får oss att må bra.

Var vill du börja?

Läs mer om SAM

SAM

Verktyg

Vill du skapa en frisk arbetsplats? Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

 • Chefoskopet

  Utveckla chefers organisatoriska förutsättningar

 • Digi-ronden

  För bättre digital arbetsmiljö

 • OSA-kompassen

  Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

 • Prehabguiden

  Vägledning för arbetsanpassning och rehabilitering

Så gör andra

Hur jobbar andra med sin arbetsmiljö? Hämta tips och inspiration till din arbetsplats!

Vad säger forskningen?

Allt fler forskare uppmärksammar arbetsmiljö som en framgångsfaktor för friska arbetsplatser. Här får du veta vad de kommit fram till.

Vilken ny kunskap kan ni använda?

Två män och två kvinnor fikar och ler vid bord, tema inkludering hbtq.

Arbeta aktivt med hbtq-frågor på jobbet

Fördomar, mikroagressioner och minoritetsstress – det är några saker som kan drabba hbtq-personer på arbetsplatsen. Arbetsgivare bör därför arbeta aktivt för att skapa en inkluderande arbetsplats. Det säger...