Skyddsronder och checklistor

Skyddsronder och checklistor

Stöd för systematiskt arbetsmiljöarbete

Stöd som underlättar arbetsmiljöarbetet

Här hittar du checklistor, skyddsronder och mallar som underlättar arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen.

Fysisk arbetsmiljö

Tre kollegor i vårdkläder står i en korridor och pratar.

Här finns checklistor för att undersöka och förebygga risker i den fysiska arbetsmiljön och som syftar till att öka kunskapen om olika arbetsmiljöfaktorer.

Fysisk arbetsmiljö
Fallolyckor – arbetsplats
Fallolyckor – ledning och stab
Fallolyckor – underhåll och fastighet
Vasst och säkert

OSA

Tre kollegor pratar utanför ett mötesrum.

Med hjälp av checklistorna får ni en tydligare bild av vilken beredskap ni har när det gäller er organisatoriska och sociala arbetsmiljö, OSA.

Organisatorisk och social arbetsmiljö
Arbetsbelastning
Arbetstidens förläggning
Kränkande särbehandling

Digital arbetsmiljö

Här hittar ni stöd för att tillsammans undersöka och utveckla er digitala arbetsmiljö. Använd den skyddsrond som bäst passar era behov.

Anpassning till människan
Stöd för verksamheten
Fungerande teknik

Riskbedömning

Kollegor runt ett bord med en pärm, papper, pennor, notislappar en läsplatta.

Riskbedömning är en del i det förebyggande arbetet för att skapa en trygg arbetsplats och görs bäst i samverkan. Använd mallarna som underlättar genomförandet.

Riskbedömningsmatris
Riskbedömning vid förändring
Riskbedömning och handlingsplan
Uppföljning av åtgärder

Årlig uppföljning

Flera kollegor sitter och jobbar tillsammans runt ett bord. En antecknar i ett block.

Enligt föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete ska arbetsgivaren följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet en gång per år. Undersök hur det fungerar med hjälp av checklistan.

Årlig uppföljning av SAM

Arbetsplatsintroduktion

Två kollegor i vårdkläder står och pratar.

Arbetsgivaren/ansvarig chef ser till att en nyanställd får tillräckliga instruktioner för att klara arbetet och får information om eventuella risker. Förbered din introduktion — här finns tips.

Tips vid introduktion

SAM i vardagen

Med hjälp av ett aktivt arbetsmiljöarbete i vardagen kan både verksamhet, medarbetare och arbetsmiljö utvecklas på ett sätt som främjar god hälsa på arbetsplatsen. Det systematiska arbetsmiljöarbetet, SAM, beskriver hur det går till genom att löpande undersöka arbetsmiljön, riskbedöma, åtgärda eventuella risker och sedan följa upp. Läs mer om SAM på Arbetsmiljöverket.

Tillsammans i samverkan

Arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen bedrivs i samverkan. Filmen visar hur en arbetsmiljöfråga kan röra sig genom samverkanssystemet för arbetsmiljöfrågor.

Genom Suntarbetslivs utbildningar och följande exempel på verktyg kan du lära dig mer om roller och ansvar. Samt hur ni kan arbeta systematiskt med arbetsmiljöfrågor i verksamheten.

Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning
Suntarbetslivs OSA-utbildning
Digi-ronden – Jobba med er digitala arbetsmiljö
Vår arbetsmiljö – Få en gemensam bild av nuläget
Arbetsmiljöarbete i tider av corona