Vad är ergonomi?

24 april 2023 Lästid: 7 min
Sammanfattning av artikeln

Ergonomi är läran om hur arbetsredskap och arbetsmiljö påverkar människan.

Det finns olika typer av ergonomi, där två huvudtyper är fysisk respektive kognitiv ergonomi. Fysisk ergonomi handlar om saker som arbetsredskap, arbetsställning och belastningsmoment i arbetet. Kognitiv ergonomi handlar mer om samspelet mellan människa och teknik.

Det är arbetsgivaren som ansvarar för ergonomin på arbetsplatsen. Skyddsronder och checklistor är sätt att undersöka arbetsmiljön och förbättra ergonomin.

Förskollärare klär på barn reflexvästar på förskolegård, tema ergonomi.
Ergonomi är mer än en bra arbetsstol. Oavsett yrke är det viktigt med rätt arbetsställning för att inte belasta kroppen i onödan. 

Foto: Johnér Bildbyrå

Sammanfattning av artikeln

Ergonomi är läran om hur arbetsredskap och arbetsmiljö påverkar människan.

Det finns olika typer av ergonomi, där två huvudtyper är fysisk respektive kognitiv ergonomi. Fysisk ergonomi handlar om saker som arbetsredskap, arbetsställning och belastningsmoment i arbetet. Kognitiv ergonomi handlar mer om samspelet mellan människa och teknik.

Det är arbetsgivaren som ansvarar för ergonomin på arbetsplatsen. Skyddsronder och checklistor är sätt att undersöka arbetsmiljön och förbättra ergonomin.

Ergonomi handlar om att anpassa arbetet och miljön till människan – och inte tvärtom. Din arbetsställning, dina arbetsredskap och hur du utför ditt arbete ska inte slita på dig i onödan. Läs vår ergonomiguide och se hur ni kan förbättra ergonomin.  

Kanske tänker du på en bra kontorsstol och god belysning när du hör ordet ergonomi. Eller på lyfthjälpmedel som skonar ryggen. Ergonomi handlar om allt det och mer därtill.

Ofta tänker vi på just fysisk ergonomi, alltså utrustning, verktyg och olika belastningsmoment i arbetet. Men ergonomi kan också handla om hur vi tar in och tolkar information. Då talar vi om kognitiv ergonomi. Här är samspelet mellan människa och teknik viktig. Tekniken ska anpassas till hur vi människor ser, hör, förstår, minns och fattar beslut, alltså till vår kognitiva förmåga.

Belastningsergonomi

Ett stort område inom fysisk ergonomi är belastningsergonomi. Det handlar om allt i arbetet som påverkar dina muskler och leder – arbetsställning, arbetsrörelser, fysisk belastning och repetitioner. Här är några exempel på belastning inom olika yrken:Hand med fönsterskrapa på duschvägg, tema ergonomi,

 • Städare som moppar golv, bär tungt och putsar fönster.
 • Vård- och omsorgspersonal som bäddar, tvättar och matar.
 • Lärare som använder datorn mycket och skriver på tavlan ovanför axelhöjd.
 • Förskollärare som böjer sig framåt, klär på barn och lyfter.

Använd och anpassa redskap och utrustning och tänk på återhämtning för att undvika belastningsbesvär. Försök variera arbetsmoment och ta mikropauser.

Förflytta personer ergonomiskt

Ett vanligt arbetsmoment inom vård och omsorg är att förflytta en person. Det kan vara att lyfta någon som ramlat, hjälpa en person till duschen eller att vända en patient som är sängliggande. Säkra personförflyttningar är viktigt för både personalen och för vårdtagaren.

Det finns en praktisk guide om säkra personförflyttningar som forskare i ergonomi tagit fram tillsammans med Mynak (Myndigheten för arbetsmiljökunskap). Läs mer i artikeln Ny guide till säkrare lyft i vård och omsorg.

 

 

Synergonomi

Rätt ljus och belysning är viktigt för att kunna utföra sina arbetsuppgifter på bästa sätt. Bristande synergonomi kan ge symtom från ögonen och på synen samt även orsaka huvudvärk, nackvärk och värk i skuldrorna. Några grundläggande krav på bra belysning är:

 • Tillräckligt ljus på rätt ställe
 • Så lite bländande ljus som möjligt
 • Ett jämnt ljus på arbetsytan
 • Inte för stora kontraster mellan arbetsyta och omgivning

Läs mer om hur ni kan anpassa ljuset och få bättre synergonomi på jobbet.

Röstergonomi

I vissa arbeten, som läraryrket, är rösten ett viktigt arbetsverktyg. Röstergonomi handlar om att förbättra förutsättningarna för den som talar. Det kan vara tekniska åtgärder, som mikrofon eller headset. En annan åtgärd är förbättrad rumsakustik. Det är också viktigt att det finns balans i arbetet mellan tal och röstvila. I artikeln Vårda din röst – hela arbetslivet  får du tips kring röstergonomi i arbetslivet.

Ljudergonomi

Kvinna som hyschar.

För höga ljudnivåer på arbetsplatsen påverkar också rösten, som då behöver ansträngas mer. En god ljudergonomi kan innebära bullerdämpande material, tysta zoner och god ljudisolering mellan exempelvis mötesrum och enskilda arbetsrum.

Kognitiv ergonomi

På en hjärnvänlig arbetsplats med god kognitiv ergonomi är arbetsmiljön och arbetssätten utformade på ett sätt som avlastar hjärnan. Exempelvis är det hjärnsnällt att:

 • kunna pausa
 • göra en sak i taget
 • växla mellan uppgifter som kräver olika mycket koncentration
 • utföra koncentrationskrävande uppgifter i lugn miljö
 • frigöra mentala resurser genom att ta hjälp av kalender och att-göra-listor
 • ha regler och rutiner för den digitala arbetsmiljön, som tillgänglighet, informationsflöde, mobilfria möten, etc
 • se över så att de tekniska systemen stöder medarbetare och inte innebär onödig belastning

Läs mer: Så skapar ni en hjärnvänlig arbetsplats

Ergonomi är arbetsgivarens ansvar

Oavsett om det handlar om fysisk eller kognitiv ergonomi är det arbetsgivaren som ansvarar för arbetsmiljön. Arbetsgivaren ska se till att alla anställda har rätt kunskap om ergonomi, hjälpmedel och bra arbetsställningar och arbetssätt för arbetet som ska utföras.

Arbetet med arbetsmiljön ska ske systematiskt och i samverkan med arbetstagarna. Undersök vilka risker som finns, bedöm riskerna, åtgärda det som behövs och följ upp. Här får du veta mer om vad systematiskt arbetsmiljöarbete innebär.

Så kan ni undersöka ergonomin

Ett bra sätt att undersöka ergonomin på arbetsplatsen är att genomföra skyddsronder och ta hjälp av checklistor. Hos Suntarbetsliv finns stödet Skyddsronder och checklistor. Hos Arbetsmiljöverket finns en mängd checklistor och bedömningsmetoder, bland annat för belastningsergonomi, buller, röstergonomi, synergonomi och städning.

 

9 stöd för bra ergonomi

Förbättra på din arbetsplats – ta hjälp av verktyg! Här tipsar vi om stöd för bättre ergonomi inom olika områden.

Visste du att...

…ordet ergonomi kommer från grekiskans ergon = arbete och nomos = lag, regel. Ergonomi är läran om hur arbetsredskap och arbetsmiljö påverkar människan.

Bättre kontorsergonomi – 7 tips
 1. Anpassa möbler och utrustning så att du kan arbeta med
 • god hållning i rygg och nacke
 • nära kroppen
 • avlastning för underarmarna
 • bildskärm i rätt höjd
 1. Variera arbetsställning
 2. Pausa ofta
 3. Stretcha och rör dig även i sittande eller stående
 4. Använd mobilen stående eller gående
 5. Lyssna på kroppens signaler – ömhet, spänningar och stelhet kan vara tecken på överbelastning
 6. Var fysiskt aktiv både under och efter arbetsdagen – stå, gå, ta trappor, lunchpromenera, mötespromenera, välj toaletten längst bort, etc.

Råden gäller lika mycket på hemmakontoret!

Lyft på rätt sätt

 • Illustration med glad figur som sträcker på sig. Ställ dig nära det du ska lyfta, med ett ben på vardera sida.
 • Böj på knäna och ta tag.
 • Håll ryggen rak med lätt svank i korsryggen när du lyfter.
 • Lyft med benen, inte med ryggen.
 • Vrid inte kroppen när du lyfter.
 • Använd samma teknik när du sätter ner.
 • Om det finns lyfthjälpmedel – använd alltid dem!

5 punkter för säkrare personförflyttningar

 1. Kommunicera med vårdtagarenIllustration av en som får hjälp att ställa sig upp.
 2. Ta reda på vad vårdtagaren kan göra själv
 3. Välj säkert arbetssätt
 4. Ta dig tillräckligt med tid
 5. Säkerställ att du har utrymme

Porträtt av medarbetare Jeanette Neij
Text: Jeanette Neij
Kontakt: [email protected]

Verktyg på samma tema

Digitala verktyg

Säkra personförflyttningar

Förbättra arbetsmiljön och skapa säkra personförflyttningar för både utförare och vårdtagare med guiden Säkra personförflyttningar.
Digitala verktyg

Buller

Med appen Buller mäter du enkelt ljudnivån och ser om den är lagom på din arbetsplats. Lätt att spara mätresultaten.
Digitala verktyg

Ergonomihjälpen

Stöd för att utforma arbetsplatsen och arbetet så bra som möjligt ur ett ergonomiskt perspektiv. Metoder för att minska belastningsbesvär.
Digitala verktyg

Hjärnvänlig arbetsmiljö

Få en god kognitiv arbetsmiljö som är snäll mot hjärnan och som hjälper oss prestera bättre. Här finns stöd för att starta dialogen om hjärnvänlig…
Digitala verktyg

Ljudguide för förskolan

Inspiration och vägledning till att jobba med ljudmiljön. Kunskap, checklistor och filmade tips från förskolor som förbättrar ljudmiljön.
Digitala verktyg

Ljus

Se om belysningen på din arbetsplats är rätt för dig. Med appen Ljus mäter du enkelt styrkan på belysningen och kontrasten mellan två ytor.
Utbildningar

Vasst och säkert

Vasst och säkert - hjälper er som är yrkesverksamma inom vården att arbeta stick- och skärsäkert. Här finns handledarmaterial, checklistor, riktlinjer…
Digitala verktyg

ErgoArmMeter

Med appen ErgoArmMeter mäter du enkelt belastningen på en arm. Du kan jämföra olika arbetssätt och hitta vägen till hållbara rörelser.