Vårda din röst – hela arbetslivet

24 januari 2023 Lästid: 5 min
Sammanfattning av artikeln

Med stigande ålder kan rösthälsan påverkas. Eftersom vi jobbar allt längre upp i åldrarna behöver vi tänka på att förebygga röstproblem.

En forskargrupp undersöker nu den åldrande rösten. För att hänga med längre i arbetslivet kan det krävas anpassningar som exempelvis mikrofon. Du kan också träna din röst.

Andra sätt att underlätta för rösten är att anpassa bullriga miljöer med ljuddämpning. Luftkvalitet och temperatur i rummet påverkar också röstkapaciteten.

Personer samtalar, tema röstergonomi.
Din rösthälsa påverkar dig i arbetslivet. Röstergonomi är särskilt viktigt för äldre eftersom rösten förändras med åldern. Vänd dig till den du talar med för att göra din röst hörd bättre.

Foto: Scandinav

Sammanfattning av artikeln

Med stigande ålder kan rösthälsan påverkas. Eftersom vi jobbar allt längre upp i åldrarna behöver vi tänka på att förebygga röstproblem.

En forskargrupp undersöker nu den åldrande rösten. För att hänga med längre i arbetslivet kan det krävas anpassningar som exempelvis mikrofon. Du kan också träna din röst.

Andra sätt att underlätta för rösten är att anpassa bullriga miljöer med ljuddämpning. Luftkvalitet och temperatur i rummet påverkar också röstkapaciteten.

Rösten förändras när vi blir äldre. Det kan påverka dig både i arbetslivet och socialt. Hur kan vi träna vår röstkapacitet och ta hjälp av röstergonomi? Läs om ett forskningsprojekt och ta del av tips för bättre rösthälsa.

Vi lever längre och pensionsåldern höjs. Det innebär att vi arbetar högre upp i åldrarna – och behöver förhålla oss till det. Exempelvis påverkas ofta hörsel och syn när vi blir äldre. Då gör vi undersökningar och tar till hjälpmedel. Men hur är det med rösten?

– Det händer saker i rösten redan vid klimakteriet för kvinnor. Men förekomsten av röstproblem är störst efter 65 års ålder. Rösten blir svagare och når inte fram lika mycket. Den blir med instabil och man kan få heshetssymtom och knarrande röst. Det är ett stort utbrett problem men vi vet inte så mycket om processerna som påverkar.

Det säger Emma Lindström, som är doktorand vid Åbo Akademi i Finland, lärare vid Lunds universitet och som deltar i ett forskningsprojekt om den åldrande rösten. Projektet gör bland annat enkätstudier, röstmätningar och undersökningar av stämband.

Rösthälsa viktigt för fler än operasångare

Röstforskningen startade först som ett projekt mellan olika operahus, som en reaktion på att operasångares pensionsålder höjts från 53 till 67 år. Operasång kräver väldigt mycket av sångrösten. Men i de nya studierna tittar forskarna på åldrande röster generellt. Emma Lindström förklarar att även talrösten påverkas av ålder, även om man har andra röstkrav än vid operasång.

Försök inte överrösta – det skapar spänningar i rösten.

Ansiktsporträtt Emma Lindström.

Emma Lindström, doktorand vid Åbo Akademi

– Vi tittar på rösthälsa hos friska äldre. Åldrandet är väldigt individuellt, både före och efter pensionsåldern. Men generellt blir stämbanden mindre flexibla med stigande ålder. Och eftersom vi tappar muskelmassa försämras även andningsfunktionen och därmed röstresurserna, berättar Emma Lindström, som i en studie visat att äldre då riskerar att minska sitt sociala deltagande.

Röstergonomi i arbetslivet

I arbetslivet pratar man ofta om lärare som en utsatt grupp för röstproblem. Där finns det också en hel del forskning, berättar Emma Lindström.

Läs mer: Lärare: så sparar du rösten i klassrummet

– Lärare är utsatta men det sker röstförändringar för alla i åldrandeprocessen som kan påverka dig i arbetslivet. Alla som har ett yrke där man kommunicerar och behöver en fungerande röst berörs. Det finns väldigt många yrken där man behöver nå fram. Kanske går det bra i dialog en till en men fallerar i större sammanhang eller om man är i en miljö med mycket ljud, säger hon.

För att orka hänga med längre i arbetslivet kan det krävas röstergonomiska anpassningar och träning av röstkapacitet. Emma Lindström tycker inte att man ska behöva tacka nej till att jobba längre som exempelvis lärare på grund av sin röst. Oavsett ålder kan man ta hjälp av ljudförstärkningar.

– Man ska inte vara rädd för att använda mikrofon. Kan man göra det innan man får problem och förebygga är det bra. Försök inte överrösta – det skapar spänningar i rösten.

Läs mer: Mikrofonen sparar hennes röst

Digital kommunikation påverkar rösten

En annan faktor i arbetslivet som påverkar rösten är digital kommunikation framför skärm, vilket är ett nytt vanligt inslag i arbetsvardagen för många. Emma Lindström berättar att samtal via skärm kan öka röstbelastningen och därmed bli ett kommunikativt hinder.

– Vi initierade därför en studie under covid-19 pandemin, då kommunikationen via skärm ökade, och undersökte röst hos äldre i digitala kommunikationsvägar.

Digitala plattformar riskerar att bli kommunikativa hinder och öka röstbelastningen. Samspelet påverkas och turtagningen blir svårare.

Ljuddämpning och färre öppna ytor

Bullriga miljöer kan delvis anpassas med ljuddämpning. Emma Lindström nämner att öppna kontorslandskap lätt blir väldigt ljudliga miljöer och att man kommit på att det inte alltid är så bra med öppna ytor.

– Man har exempelvis byggt bort öppna klassrum.

Annat som kan påverka röstkapaciteten och behöva ses över på arbetsplatsen är luftkvaliteten och temperaturen i rummet.

Hand med vattenglas.Vad kan jag mer tänka på själv? 

– Drick vatten! Man blir lätt muntorr när man pratar och även ner på stämbandsnivå. Det är superviktigt att återfukta ner i halsen. Då bibehåller vi stämbandens elasticitet, vilket är extra viktigt vid åldrande.

Ett annat tips är att rikta dig mot dem du talar till. En lärare bör vända sig mot eleverna och inte prata mot tavlan samtidigt som hen skriver. Och det gäller alla som talar inför publik.

– Harkla dig heller inte hela tiden – det skapar spänningar i halsen. Känner man att man vill rensa halsen lite är det bättre att dricka vatten eller hosta ordentligt i stället, säger Emma Lindström.

Ge din röst stöd

 • Skratta – det får igång magstödet.
 • Rikta blick och röst mot den du pratar med – det signalerar att någon ska lyssna.
 • Håll igång fysiskt – träning påverkar andningen och ger starkare röst.
 • Ta gärna hjälp av logoped – vissa åldersförändringar kan du avhjälpa.
 • Arbetar du i bullriga miljöer där du använder rösten mycket – se till att vila rösten.

9 tips för att bevara rösten

 1. Håll igång rösten som äldre. Läs högt eller sjung i kör för att hålla igång stämbanden.
 2. Drick mycket vatten. Det håller slemhinnorna elastiska.
 3. Ät inga halstabletter i onödan. De kan torka ut slemhinnorna.
 4. Minska på kaffe och alkohol, som torkar ut.
 5. Rök inte.
 6. Harkla dig inte vanemässigt. Det retar mer än hjälper.
 7. Sucka och gäspa. Det ger avspänning och mer resonans.
 8. Sov ut. Allmäntillståndet påverkar rösten.
 9. Undvik bullriga miljöer för att slippa överanstränga rösten.

Källa: Emma Lindström och forskningsprojektet om röstergonomi

Fakta om forskningen

Projekt: Röstkapacitet för ett längre arbetsliv och social interaktion

Forskare: Logoped och professor Viveka Lyberg Åhlander samt logoped och doktorand Emma Lindström

Institution: Lunds universitet, Åbo Akademi i Finland och Danmarks tekniska universitet

Finansiär: Forte (Forskningsrådet för hälsa, arbete och välfärd)

Länk till delstudie om hur äldre upplever och förhåller sig till sin röst

Mer stöd för bättre röstergonomi

Arbetsmiljöverkets samlingssida Belasta rösten rätt kan du läsa om arbetsgivarens ansvar för att förebygga röststörningar. Där finns även en checklista för röstergonomi att använda på arbetsplatsen. Här är 6 tips utifrån checklistan:Illustration gubbe med en pratbubbla i form av en pil.

 • Möjliggör korta pauser för att vila rösten efter ett röstkrävande arbetspass.
 • Tänk på att avståndet till åhörare inte är för långt.
 • Undersök och hantera störande bakgrundsbuller, t ex från ventilation, apparater, angränsande rum eller verksamhet.
 • Möjliggör att dörrar kan stängas för att skärma av ljud.
 • Justera lufttemperatur och åtgärda torr eller dammig luft.
 • Tillhandahåll röstförstärkande hjälpmedel vid behov.

Porträtt av medarbetare Jeanette Neij
Text: Jeanette Neij
Kontakt: [email protected]