Säkra personförflyttningar

En praktisk forskningsbaserad guide

Minska arbetsskador och öka patientsäkerheten

Vill du förbättra arbetsmiljön och skapa säkra personförflyttningar för både utförare och vårdtagare? Guiden Säkra personförflyttningar riktar sig till dig som är chef, skyddsombud eller medarbetare inom exempelvis:

  • Hälso- och sjukvård
  • Vård och omsorg
  • Tandvård

Så här använder du guiden

Guiden lyfter fram vikten av att arbeta systematiskt och hälsofrämjande i samverkan och beskriver hur en arbetsplats kan göra detta genom att följa en arbetsprocess i fem steg. I guiden finns praktiskt stöd för varje steg i processen:

  • Starta upp och förankra
  • Undersök och analysera
  • Identifiera och bedöm risker
  • Planera och genomför åtgärder
  • Följ upp och utvärdera