Våra vänners verktyg

Säkra personförflyttningar

En praktisk forskningsbaserad guide

Illustration

Minska arbetsskador och öka patientsäkerheten

Vill du förbättra arbetsmiljön och skapa säkra personförflyttningar för både utförare och vårdtagare? Guiden Säkra personförflyttningar riktar sig till dig som är chef, skyddsombud eller medarbetare inom exempelvis:

  • Hälso- och sjukvård
  • Vård och omsorg
  • Tandvård

Så här använder du guiden

Guiden lyfter fram vikten av att arbeta systematiskt och hälsofrämjande i samverkan och beskriver hur en arbetsplats kan göra detta genom att följa en arbetsprocess i fem steg. I guiden finns praktiskt stöd för varje steg i processen:

  • Starta upp och förankra
  • Undersök och analysera
  • Identifiera och bedöm risker
  • Planera och genomför åtgärder
  • Följ upp och utvärdera
Frågetecken

Fakta om verktyget

Myndigheten för arbetsmiljökunskap har tillsammans med Arbetsmiljöverket, arbetsmarknadens parter och med ledning av en forskargrupp tagit fram den praktiknära vägledningen Säkra personförflyttningar. Sveriges företagshälsor och representanter med olika professioner från relevanta verksamheter har också bidragit i arbetet.

Relaterade artiklar