Glidlakanet som räddar personalens ryggar

3 maj 2022 Lästid: 8 min
Dusanka Kravljanac och Malin Lindell håller upp en rosa spilerdug i ett patientrum.
Enkelt, billigt och smidigt även för patienterna. Malin Lindell, enhetschef, och Dusanka Kravljanac, undersköterska och förflyttningsinstruktör, visar upp förflyttningshjälpmedlet spilerdug.

Foto: Anna Rehnberg

Hjälpmedlet spilerdug har förändrat sättet att arbeta med patientförflyttningar på ortopedavdelningen i Helsingborg. Det danska glidlakanet har förenklat arbetet med patienterna och minskat belastningen rejält för medarbetarna.

Förflyttningar av patienter hör till den fysiskt tunga vardagen inom vården. Det är slitsamt för såväl patienter som personal. Men det finns en smidig och skonsam lösning, menar enhetschefen Malin Lindell och undersköterskan Dusanka Kravljanac på Helsingborgs lasarett. På ortopedavdelningen har ett danskt glidlakan gjort förflyttningar, på- och avklädning till smidigare och mindre belastande moment för alla inblandade.

Dusanka Kravljanac– Det finns inga tunga patienter. Det finns bara tunga sätt att arbeta. Men man behöver inte slita på sig själv eller patienten. Glidlakanet gör de tunga moment som vi gjorde tidigare, säger Dusanka Kravljanac.

Känns knappt för patienterna

Jag ligger på en säng på ortopedavdelningen. Undersköterskan och förflyttningsinstruktören Dusanka Kravljanac ska sätta på mig ett par patientbyxor i grått bomullstyg utan att jag hjälper till. Dusanka tar ut ett rosa sidenliknande material ur en påse som hänger på en krok i rummet.

Glidlakanet gör de tunga moment som vi gjorde tidigare

Hon viker tyget, som är 1,5 meter gånger två meter så att det blir dubbelt.  Därefter viker hon det i längdriktningen tills hon har en cirka 15 centimeter bred och 1,5 meter lång längd. Varsamt stoppar hon in längden under mina knäveck.

Innan jag riktigt har förstått hur det har gått till har hon brett ut det dubbelvikta lakanet under mig och med hjälp av det fått byxorna att glida på och sedan lika raskt glida av igen. Hur gick det till?

– Den frågan får vi ofta, säger Dusanka Kravljanac och ler. Det har hänt att patienter som vi ska hämta från operation säger ”Vad ni än gör så rör mig inte, då skriker jag!”. När vi är framme på ortopedavdelningen undrar de ”Hur kom jag hit?”

Spilerdug använts länge i Danmark

Spilerdugen, eller glidlakanet som Malin Lindell kallar det, är en dansk uppfinning, som funnits länge på andra sidan sundet. Den börjar dock få fotfäste inom äldreomsorgen och sjukvården även i Sverige. På Helsingborgs lasarett är det än så länge endast ortopedavdelningen som implementerat den i sitt dagliga arbete.

Dusanka berättar att hon kom i kontakt med glidlakanet när hon arbetade inom äldreomsorgen i Höganäs.

Vi hade jättestor nytta av det.

– Vi hade jättestor nytta av det där, minns hon.

När hon började på ortopedavdelningen på Helsingborgs lasarett 2014 upptäckte hon att ingen kände till det danska hjälpmedlet. Här användes draglakan och speciella brädor. Hon föreslog till sina chefer att avdelningen skulle börja med glidlakan, som består av ett tunt material med silikonbeläggning vilket gör det halt och friktionsfritt.

Hon jämförde med de etablerade gamla draglakanen:

– Med draglakan drar man med sina egna krafter och då skjuvar man oundvikligen huden på patienten. Dessutom utgör draglakan ett extra lager i sängarna. Ju fler lager desto större risk att underlaget veckar sig och skaver patientens hud. Ortopedavdelningens tryckavlastande madrasser förlorar sin förmåga när flera lager läggs på madrassen. Varmt blir det också. Och draglakan skapar massor av tvätt. Jag kan inte tänka mig att jobba inom vården utan spilerdug, avslutar hon.

Två kvinnor i vårdpersonalkläder tittar mot kameran och ler

Undersköterskor med licens att förflytta: Adriana Sava och Dusanka Kravljanac kan inte tänka sig att arbeta inom vården utan glidlakan.

Många äldre patienter

En av enhetscheferna var Malin Lindell, som var väl medveten om problemen med trycksår hos patienter som inte kan röra sig själva. De behöver vändas regelbundet, något som kan vara smärtsamt för patienten och tungt för personalen. Hon såg potentialen i det hjälpmedel Dusanka presenterade. Både hon och kollegan Cecilia Adamidou tände på förslaget.

Malin Lindell, enhetschef

– 75 procent av våra patienter är äldre människor, främst med höftfrakturer. Många är också dementa och behöver hanteras väldigt varsamt för att de inte ska bli oroliga och för att det inte ska göra ont. Glidlakanet gör arbetet skonsammare och smidigare på alla sätt, säger hon, och tillägger att det även är skonsammare för vårdpersonalen.

– Vi har inte haft en enda sjukskrivning på grund av belastningsskador sedan vi började använda glidlakan vid förflyttningar, och vid på- och avklädning. På medarbetarsamtalen får jag till mig hur nöjd personalen är med detta hjälpmedel, säger Malin Lindell.

På medarbetarsamtalen får jag till mig hur nöjd personalen är med detta hjälpmedel

Utbildar alla en gång per år

Dusanka och kollegan Adriana Sava fick gå en veckas utbildning till licensierad förflyttningsinstruktörhos ett företag som utbildar i hur man använder glidlakan och andra hjälpmedel. Utbildningen krävs för att få utbilda andra i hur man förflyttar patienter på ett skonsamt och säkert sätt.

Och utbildat har Dusanka och Adriana gjort. När pandemin slog till i mars 2020 hade hela personalen lärt sig hur man använder glidlakanen. En gång per år fortbildar sig förflyttningsinstruktörerna under ett par dagar och en gång per år får alla på ortopedavdelningen ett par timmars kunskapspåfyllnad.

Under pandemin stod utbildningen stilla och ortopeden gjordes tidvis om till covidavdelning. Nu har dock utbildningen kommit igång igen.

Utgår från naturligt rörelsemönster

Malin och Adriana beskriver grunderna i förflyttning med glidlakan. Oavsett om man ska förflytta en patient eller guida patienten att hjälpa till så utgår man från människans naturliga rörelsemönster.

– Vi lär ut hur glidlakanet ska placeras och i vilken riktning det ska dras för att få önskad effekt. När kunskap och handlag väl sitter är det lätt både att placera hjälpmedlet rätt och att ta bort det, säger Adriana Sava, som lite oväntat medger att hon var skeptisk när hon först hörde talas om detta ”magiska ” material.

Nu arbetar alla med den nya förflyttningstekniken

Glidlakan kan användas till alla förflyttningsmoment från säng till säng, från säng till duschbår, från säng till rullstol och vice versa. På morgonen händer det till exempel ofta att patienten kasat ned i sängen och ligger med huvudet nedanför kudden.

– Då använder jag glidlakanet för att lätt flytta upp dem. Är de någorlunda rörliga klarar de av det själva tack vare det glatta materialet under sig, säger Adriana Sava.

en kvinna ligger på en patientsäng med ett rosa glidlakan under sig. Två personer i munskydd förbereder en flytt från en säng till en annan med hjälp av glidlakanet.

Dusanka och Adriana visar ett par moment när man kan använda spilerdugen, på ”patienten” och sjuksköterskan Edisa Mujagic. 

Andra hjälpmedel används också

Ortopedavdelningen har även uppgraderat andra hjälpmedel, som stålift och elektriska gåbord. Alla hjälpmedel används, men det rosa glidlakanet är det som betytt mest för arbetsmiljön och patientsäkerheten.

– Vi har säkrat upp arbetsmiljön för alla medarbetare genom att sluta använda draglakan och i stället använda glidlakan. Det var en del gnissel från delar av personalen när vi tog bort draglakanen. Men nu arbetar alla med den nya förflyttningstekniken och är nöjda med den, säger Malin Lindell och fortsätter:

– Glidlakanet är ett bättre sätt att arbeta med förflyttningar eftersom vi inte behöver anstränga våra kroppar. Nu använder vi bara draglakan i sängarna för patienter som väntar på höftoperation, eftersom Operation vill ha kvar det, säger hon.

Glidlakanen köps på 100 metersrullar och klipps i tvåmeterslängder som täcker axlar och rumpa när det viks dubbelt. Det går åt ungefär två rullar per år på ortopedavdelningen.

Det här är spilerdug

  • Spilerdug är ett slags mycket glatt glidlakan.
  • Det har silikonbeläggning på båda sidor, vilket ger en kraftig glidförmåga och gör ytan vattentät.
  • Spilerdugen kan användas vid förflyttningar av sängliggande personer, samt vid på- och avklädsel.
  • Den används mycket inom vården i Danmark, och blir allt vanligare även i Sverige.
  • Det behövs utbildning för att lära sig använda spilerdugen.

Mer om spilerdug på ortopeden på Helsingsborgs lasarett

På varje patientrum hänger en påse, som innehåller en spilerdug, lättillgängligt på en krok nära dörren. Efter användning spritas materialet med desinfektionsmedel. Det torkar på några sekunder.

–Efter många sprittvättar förlorar det glidförmågan, men det känner vi med händerna, säger Dusanka Kravljanac. Då kasseras det.

Om patienten har en smittsam sjukdom som covid19, hepatit eller MRSA kasseras lakanet efter en användning.

 

Bakgrund: Idén bakom uppfinningen sägs komma från en dansk seglare som föll och skadade sig i sitt hem. När han inte kunde nå telefonen för att tillkalla hjälp fick han tag på ett segel som råkade ligga i närheten. Med hjälp av seglet lyckades han dra sig fram till telefonen. Det var dock någon annan som snappade upp idén och utvecklade konceptet.

Text: Anna Rehnberg