OSA-kompassen

Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

Översikt av föreskrifterna

Arbetsbelastning, arbetstidens förläggning och kränkande särbehandling. Dessa tre områden står i fokus för föreskrifterna från Arbetsmiljöverket som handlar om hur man i det systematiska arbetsmiljöarbetet ska arbeta med den Organisatoriska och Sociala Arbetsmiljön – OSA.

Föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4), trädde i kraft den 31 mars 2016. De innehåller sammanlagt fjorton paragrafer. Efter en del av dem följer allmänna råd om hur arbetsgivaren kan uppfylla kraven i sin verksamhet.

Paragraferna 1–4

  • Syfte
  • Tillämpningsområde
  • Till vem föreskrifterna riktar sig (undantagna är studerande och personer som är under vård i anstalt)
  • Definitioner av de begrepp som Arbetsmiljöverket använder i föreskrifterna.

Paragraferna 5–8

  • Kopplingen till det systematiska arbetsmiljöarbetet
  • Kunskaper om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön
  • Mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön

Paragraferna 9–14

  • Arbetsbelastning
  • Arbetstid
  • Kränkande särbehandling

Kraven i koncentrat

Arbetsgivarna ska se till att:

Länkar till Arbetsmiljöverket