OSA-kompassen

Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

Så använder du verktyget

OSA-kompassen består av material framtaget och utvalt av parterna gemensamt. För varje paragraf i föreskrifterna finns här en sida som beskriver innehållet och betydelsen av den och presenterar stöd i tre olika former:

1. VERKTYG

Checklistor, enkäter och andra former av arbetsredskap, såväl Suntarbetslivs egna som våra vänners.

2. SÅ GÖR ANDRA

Artiklar om hur andra har jobbat på ett framgångsrikt sätt, goda exempel att hämta idéer och inspiration från.

3. FORSKNINGSARTIKLAR

Forskningsresultat om OSA som ger sammanhang och förståelse om hur förhållanden i arbetslivet påverkar hälsa, i form av såväl friskfaktorer som riskfaktorer.

Om föreskrifterna

En sida innehåller grundläggande information om föreskrifterna (AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö), med kraven i koncentrat, och definitioner av de begrepp som används. Det finns också en checklistor för organisatorisk och social arbetsmiljö att använda i din organisation.

Börja jobba med OSA hos er

När du satt dig in i föreskrifterna med hjälp av OSA-kompassen kan du upptäcka Suntarbetslivs verktyg OSA-kollen. Där finns olika aktiviteter som används på till exempel arbetsplatsträffar. Ett steg i taget jobbar ni tillsammans för att ta reda på nuläget, hur ni vill ha det hos er och hur ni kommer dit.