OSA-kompassen

Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

Checklistor för OSA

Här får du ett konkret stöd i form av checklistor för att jobba med OSA i din verksamhet.

Det finns totalt fyra checklistor – en övergripande och tre detaljerade för respektive område arbetsbelastning, arbetstid samt kränkande särbehandling.

Checklistorna finns även i verktyget OSA-kollen där de ligger inlagda i ett processflöde som stöttar under genomförandet.

Övergripande – organisatorisk och social arbetsmiljö

Den övergripande checklistan består av en introduktion och fyra kartläggningsområden:

  • Systematiskt arbetsmiljöarbete, kunskaper och mål (inom OSA)
  • Arbetsbelastning
  • Arbetstid
  • Kränkande särbehandling

Syftet är att identifiera vilken beredskap verksamheten har för att genomföra ett fungerande arbetsmiljöarbete inom OSA. En sådan översyn kan vara det första steget inför genomförande av en mer detaljerad skyddsrond inom respektive område.

Detaljerade – arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling

De mer detaljerade checklistorna används för att ta reda på hur det ser ut på er arbetsplats inom respektive område – arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling. De ger en bild av vad som fungerar bra, vad som behöver undersökas närmare och vad som behöver förändras.