OSA-kompassen

Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

6 § Kunskaper

Arbetsgivaren ska se till att chefer och arbetsledare har tillräckligt med kunskaper när det gäller att förebygga och hantera ohälsosam arbetsbelastning och kränkande särbehandling.

708x667-Undersokning-C-osa-01Arbetsmiljöverket kräver att det på arbetsplatsen finns tillräckliga kunskaper för att arbeta med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Chefer och arbetsledare måste också få förutsättningar att omsätta dessa kunskaper i praktiken. Det handlar då om att de har tillräckliga befogenheter, rimlig arbetsbelastning och stöd i sina roller.

Det är lämpligt att man genomför utbildningar om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, som är gemensamma för chefer, arbetsledare och skyddsombud.

Om man på arbetsplatsen saknar kunniga personer för att genomföra nödvändig utbildning – ta då in hjälp utifrån genom att anlita företagshälsovård eller andra resurser.

Glöm inte att alla som fått utbildning regelbundet behöver uppdatera (och fördjupa) kunskaperna. Det kommer också nya chefer, arbetsledare och skyddsombud, som behöver få de grundläggande kunskaperna. En bra idé kan därför vara att utbildning inom området blir en del av introduktionen efter att de anställts eller fått en ny roll i organisationen.

Som en del i årshjulet för SAM kan man exempelvis i arbetsmiljökommittén (eller skyddskommittén) gå igenom hur läget är när det gäller kunskaper hos alla som har någon form av arbetsmiljöansvar, för att sedan vid behov kunna planera utbildning.