OSA-kompassen

Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

Sätt dig in i OSA-föreskrifterna

Med OSA-kompassen får du tydlig översikt och förståelse för Arbetsmiljöverkets föreskrifter om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön (OSA).

Föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) började gälla den 31 mars 2016 och innebär tydligare krav på hur man förebygger och hanterar ohälsosam arbetsbelastning, arbetstider och kränkande särbehandling.

Föreskrifterna betonar att det sätt att tänka och arbeta som finns i systematiskt arbetsmiljöarbete också kan användas när det gäller organisatorisk och social arbetsmiljö.

En arbetsgrupp inom Suntarbetsliv med representanter för SKR, Sobona och fackförbunden har valt ut det material som ingår i OSA-kompassen.