OSA-kompassen

OSA-kompassen

Vägar till god organisatorisk och social arbetsmiljö

Stöd till arbetet med OSA

Med OSA-kompassen kan du som är chef eller skyddsombud sätta dig in i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön (OSA). Du får här resurser för att lättare ta itu med dessa frågor, som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) började gälla den 31 mars 2016 och innebär tydligare krav på hur man förebygger och hanterar ohälsosam arbetsbelastning, arbetstider och kränkande särbehandling.

Föreskrifterna betonar att det sätt att tänka och arbeta som finns i systematiskt arbetsmiljöarbete också kan användas när det gäller organisatorisk och social arbetsmiljö.

En arbetsgrupp inom Suntarbetsliv med representanter för SKL, Pacta och fackförbunden har valt ut det material som ingår i OSA-kompassen.