OSA-kompassen

Vägar till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö

10 § Tydlighet

Arbetsgivaren ska se till att de anställda känner till förutsättningarna för sitt arbete och vilka befogenheter de har.

Uppfoljning-01Forskning visar att otydlighet om vad som gäller i arbetet ofta orsakar skadlig stress. Tre kollegor, som inte känner till arbetsgivarens förväntningar om vad de ska göra, kan hamna på helt olika nivåer i arbetsmängd: En utför för lite arbete. En annan gör för mycket arbete. Och den tredje gör lagom mycket arbete (och har alltså rätt förstått förväntningarna). I värsta fall gör någon av dem fel saker och/eller saker på fel sätt.

Det är alltså mycket viktigt att var och en har helt klart för sig vad som ingår och vad som inte ingår i ens arbetsuppgifter. Ett otydligt arbetsinnehåll är en grogrund för konflikter och stress, samtidigt som det påverkar verksamhetens resultat.

Det här är frågor som arbetsgivaren måste ge tydliga svar på, så att de anställda vet vilka befogenheter och krav de har:

  1. Vilka arbetsuppgifter ska de utföra? Vem ska göra vad?
  2. Vilka resultat ska de uppnå?
  3. Finns det några särskilda sätt som de ska utföra arbetet på? I så fall hur?
  4. Om den tid de har inte räcker till – vilka arbetsuppgifter ska de då sätta främst? Och vilka uppgifter ska de prioritera ner eller prioritera bort?
  5. Om de behöver hjälp och stöd för att göra sitt jobb – vem kan de vända sig till? Om det inte går att få stöd och hjälp från kollegor, ska det finnas en chef eller arbetsledare som kan ge detta.

Saker att göra:

  • Förebygg onödiga krav och belastningar, genom att fortlöpande gå igenom dessa frågor, enskilt och i grupp.
  • Se till att alla anställda som delar ansvar och arbetsuppgifter får gå igenom detta, och ungefär samtidigt.
  • Uppmana alla att berätta om något är oklart.
  • Ta hänsyn till att människor har olika förutsättningar, när det gäller att ta till sig information.