Så anmäler du en arbetsskada

23 november 2023 Lästid: 3 min
Sammanfattning av artikeln

Arbetsgivaren ska anmäla alla arbetsskador till Försäkringskassan. Allvarliga arbetsskador ska även anmälas till Arbetsmiljöverket.

För att kunna få ersättning för arbetsskada behöver du själv ansöka om ersättning hos Försäkringskassan.

Anmäl också din skada till Afa Försäkring, som kan ge ersättning för arbetsskada via kollektivavtalad försäkring.

Närbild hand med plåster mot bröstet, tema arbetsskada.
Om du råkar ut för en arbetsskada på jobbet eller på väg till eller från arbetsplatsen kan du ha rätt till ersättning från arbetsskadeförsäkringen och från Afa Försäkring.

Foto: Johnér Bildbyrå

Sammanfattning av artikeln

Arbetsgivaren ska anmäla alla arbetsskador till Försäkringskassan. Allvarliga arbetsskador ska även anmälas till Arbetsmiljöverket.

För att kunna få ersättning för arbetsskada behöver du själv ansöka om ersättning hos Försäkringskassan.

Anmäl också din skada till Afa Försäkring, som kan ge ersättning för arbetsskada via kollektivavtalad försäkring.

Skadar du dig på jobbet kan du ha rätt till ersättning från arbetsskadeförsäkringen. Berätta om arbetsskadan för din arbetsgivare, som ska anmäla skadan till Försäkringskassan. Du anmäler själv till Afa Försäkring. För du vet väl om att du är försäkrad via kollektivavtal?

Arbetsgivare ska enligt lag anmäla alla arbetsskador till Försäkringskassan. Försäkringskassan bedömer sedan om skadan ska klassas som en arbetsskada eller inte. En arbetsgivare som inte anmäler en arbetsskada kan få böter. Allvarliga arbetsolyckor och allvarliga tillbud måste arbetsgivaren även anmäla till Arbetsmiljöverket.

Om det finns ett skyddsombud på arbetsplatsen ska arbetsgivaren samråda med hen om arbetsskadeanmälan. Skyddsombudet och du som drabbats av arbetsskada ska även få en kopia på anmälan.

Läs också: Vad är en arbetsskada?

E-tjänsten ”Anmäl arbetsskada”

Arbetsskador, tillbud och olyckor anmäler arbetsgivaren direkt på webbplatsen anmalarbetsskada.se. Det är en gemensam e-tjänst från Försäkringskassan och Arbetsmiljöverket. Här finns alla formulär som behövs för att kunna anmäla olika typer av arbetsskador. Beroende på vilken typ av arbetsskada som anmäls går anmälan vidare till enbart Försäkringskassan eller till både Försäkringskassan och Arbetsmiljöverket.

Läs mer hos Försäkringskassan om Skador i arbetet (vänder sig till arbetsgivare)

Läs mer om att anmäla arbetsskada hos Arbetsmiljöverket

Ansök hos Försäkringskassan

Teddybjörn med plåster och bandage, tema arbetsskada.Du som drabbats av en arbetsskada kan ansöka om ersättning från den lagstadgade arbetsskadeförsäkringen. Du kan få ersättning i form av

  • arbetsskadesjukpenning (om du inte får vanlig sjukpenning)
  • livränta
  • ersättning för kostnader för särskilda hjälpmedel

Du ansöker hos Försäkringskassan, som utifrån ansökan och läkarintyg bedömer om du har rätt till ersättning. Läs mer om ersättningar vid arbetsskada hos Försäkringskassan.

Anmäl till Afa Försäkring

De flesta arbetsgivare har även försäkringsavtal med Afa Försäkring. Det är kollektivavtalade försäkringar som du har via jobbet och som kan ge extra ersättning vid exempelvis arbetsskada. Det gäller

  • kommuner, regioner, kommunala företag och Svenska kyrkan
  • statliga arbetsgivare
  • privata och kooperativa arbetsgivare med kollektivavtal

En del privata arbetsgivare utan kollektivavtal har dessutom valt att frivilligt teckna avtal med Afa Försäkring.

 

 

Till Afa Försäkring kan man som arbetsskada anmäla olycksfall i arbetet, färdolycksfall som inte omfattas av trafikförsäkring samt arbetssjukdom. Spara alltid kvitton och intyg som hänger ihop med arbetsskadan. Tänk också på att det är du själv som måste anmäla.

Så ansöker du

Använd Arbetsskadeguiden för att hamna rätt när du ska ansöka om ersättning för arbetsskada. Arbetsskadeguiden är Försäkringskassans och Afa Försäkrings gemensamma tjänst som via frågor guidar dig fram till vilka ersättningar du kan ha rätt till.

Visste du att...

…9 av 10 anställda är försäkrade på jobbet via Afa Försäkring. Glöm alltså inte att anmäla till Afa Försäkring om du blir sjuk eller drabbas av arbetsskada.

Vilket avtal gäller dig?

Det här är de kollektivavtalade försäkringar hos Afa Försäkring som kan ge ersättning vid arbetsskada:

TFA-KL – Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, gäller för anställda inom kommuner, regioner (tidigare landsting), kommunala företag som är Sobona-anslutna och Svenska kyrkan

TFA – Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, gäller för anställda på privata företag och inom kooperationen

PSA – Avtal om ersättning vid personskada, gäller för statligt anställda

Här kan du läsa mer om ditt försäkringsskydd hos Afa Försäkring.

Förebygg den vanligaste arbetsskadan

En bild på en kaffekopp som är på väg att välta.Fallolyckor orsakar många arbetsskador. Även att snubbla och halka räknas som fallolyckor. Hur ser det ut med risken hos er?

Det kan du och din arbetsgrupp undersöka med hjälp av Forskning på 5: Förebygg fallolyckor – ett snabbt och enkelt verktyg från Suntarbetsliv.

  • Se en kort film och läs lite om forskning
  • Prata om hur introduktion fungerar hos er
  • Kom överens om hur ni vill jobba vidare

Ta stöd av verktyg

Här finns verktyg som kan förebygga arbetsskador genom bättre ergonomi och fysisk arbetsmiljö.

Porträtt av medarbetare Jeanette Neij
Text: Jeanette Neij
Kontakt: [email protected]