Så anmäler du en arbetsskada

1 juni 2014 Lästid: 3 min
En blankett för anmälan av arbetsskada.
Skadar du dig på jobbet eller på väg till eller från arbetsplatsen kan du ha rätt till ersättning från arbetsskadeförsäkringen eller från AFA Försäkring.

Foto: Adam Fredholm

Skadar du dig på jobbet eller på väg till eller från arbetsplatsen kan du ha rätt till ersättning från arbetsskadeförsäkringen. När du berättar om arbetsskadan för din arbetsgivare är det hans eller hennes skyldighet att anmäla skadan till Försäkringskassan.

Anmäl till Försäkringskassan

Enligt lag ska arbetsgivaren göra anmälan om arbetsskada om skadan medför sjukfrånvaro, läkarvård, tandvård, bestående nedsättning av arbetsförmågan, eller andra bestående följder. Arbetsgivaren ska också informera skyddsombudet om skadan. Anmälan ska normalt skrivas under av arbetsgivaren och eventuellt också av skyddsombudet.

Försäkringskassan skickar en kopia av varje arbetsskadeanmälan till Arbetsmiljöverket, som ansvarar för den svenska arbetsmiljö- och arbetsskadestatistiken.

Nu kan arbetsgivaren anmäla arbetsskador, tillbud och olyckor direkt på webbplatsen anmalarbetsskada.se. Anmälan skickas då automatiskt till både Försäkringskassan och Arbetsmiljöverket.

Anmäl arbetsskada:

anmalarbetsskada.se.

Läs också:

Om arbetsskadeförsäkringen på Försäkringskassan webbplats.

Arbetsmiljöverkets broschyr ”Anmäl din arbetsskada” på verkets webbplats.

Anmäl till AFA Försäkring

De flesta arbetsgivare har även försäkringsavtal med AFA Försäkring. Det gäller dels alla privata och kooperativa arbetsgivare som har kollektivavtal med fackförbund inom LO och PTK, dels kommuner, landsting och regioner samt Svenska kyrkan och dels statliga arbetsgivare.

En del privata arbetsgivare utan kollektivavtal har dessutom valt att frivilligt teckna avtal med AFA Försäkring. För privatanställda heter försäkringen TFA. För anställda inom kommuner, landsting och församling heter försäkringen TFA-KL och för statligt anställda PSA.

Till AFA Försäkring kan man anmäla olycksfall i arbetet, färdolycksfall som inte omfattas av trafikförsäkring samt arbetssjukdom. Spara alltid kvitton och intyg som hänger ihop med arbetsskadan.

Blanketten ”Skadeanmälan” finns vanligen hos arbetsgivaren. Där finns uppgifter som ska fyllas i av arbetstagaren respektive arbetsgivaren. Blanketten kan också beställas i pappersform på AFA Försäkrings webbplats.

Anmäl arbetsskada:

afaforsakring.se.

Beställ:

blankett för anmälan av arbetsskada på AFA Försäkrings webbplats.

Källor: Försäkringskassan och AFA Försäkring.

Text: Redaktionen