Vad är en arbetsskada?

30 mars 2006 Lästid: 1 min
En sjuksköterska kör en sjuksäng på hjul.
En arbetsskada är en skada eller en sjukdom som beror på olycksfall eller skadlig inverkan i arbetet.

Foto: Cecilia Elander

En arbetsskada är en personskada eller en sjukdom som beror på olycksfall eller annan skadlig inverkan i arbetet. Vissa smittsamma sjukdomar räknas också som arbetsskador. Begreppet arbetsskada innefattar följande:

Olycksfall i arbetet

I första hand avses olycksfall som inträffar på den egna arbetsplatsen, men också olyckor som inträffar under tjänsteresa eller utbildning. Även överfall eller hot i samband med arbetet kan räknas som olycksfall i arbetet.

Färdolycksfall

Med färdolycksfall menas främst de olycksfall som inträffat under den direkta färden till eller från arbetet.

Arbetssjukdom

Med arbetssjukdom menas försämrad hälsa som orsakats av arbetet, till exempel av tungt eller ensidigt arbete, farliga ämnen, psykiskt påfrestande arbetsförhållanden, vibrationer och buller.

Smittsamma sjukdomar

Exempel på detta kan vara en smitta i samband med laboratoriearbete eller omhändertagande av smittbärande personer.

Källa: AFA Försäkring.

Text: Mette Lagergren