Vår arbetsmiljö

Vår arbetsmiljö

Undersök och utveckla tillsammans

Vårda värden – utveckla vägar

Vår arbetsmiljö hjälper er att vårda det som fungerar bra och utveckla det som kan bli bättre. Det ger en bild av nuläget och hjälper er att prioritera nästa steg.

Undersökningsmetoder där medarbetarna deltar aktivt och får gemensamma upplevelser väcker engagemang och skapar förankring och förståelse för befintliga värden och utmaningar. Det fångar dessutom in olika erfarenheter och fler perspektiv.

Vår arbetsmiljö kan till exempel användas på en arbetsplatsträff och lotsar på ett enkelt sätt arbetsgruppen framåt i tre steg:

  • Kartläggning
  • Prioritering
  • Utveckling